nieuws

Rijk draagt 70 miljoen euro bij aan sluizen IJmuiden

bouwbreed

ijmuiden – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat trekt de komende jaren in totaal 70 miljoen euro uit voor verbeteringen en groot onderhoud in het Noordzeekanaal en de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden. Een besluit over de bouw van een tweede zeesluis is uitgesteld tot zeker het najaar.

Het groot onderhoud bestaat uit drie projecten. Het eerste is het uitbaggeren van het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt het Middensluiseiland ingekort, waardoor schepen in de Voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden beter kunnen manoeuvreren. Als laatste wordt de zogeheten Hempukkel verwijderd. De Hempukkel is het oude talud van de Hemspoorbrug waardoor op die plek het Noordzeekanaal smaller is.

Het oorspronkelijke plan voor een nieuwe zeesluis, die 800 miljoen euro zou kosten, is eerder door het Centraal Planbureau negatief beoordeeld. Deze oplossing heeft de voorkeur van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

In het overleg dat de regiobestuurders gisteren hadden met de ministers Peijs (verkeer en waterstaat) en Dekker (VROM) is wel afgesproken om gezamenlijk naar de mogelijkheden voor innovatie en goedkope oplossingen te zoeken en de financieringsmogelijkheden op een rij te zetten. In het najaar zijn de resultaten hierover bekend en volgt verder overleg.

Rijk, provincie en gemeente benadrukten tijdens het overleg het belang van de zeehavens aan het Noordzeekanaal voor de economie. In totaal zouden de zeehavens aan ongeveer 70.000 mensen werk bieden en wordt er jaarlijks 5 miljard euro verdiend.

Reageer op dit artikel