nieuws

Proefproces ruilverkaveling Wymbritseradiel

bouwbreed Premium

den haag – De ruilverkaveling in Wymbritseradiel is een van vier proefprocessen waarmee de ministeries van Verkeer, Defensie en Landbouw de schade van de bouwfraude via de civiele rechter proberen te verhalen. Vorige maand zijn de sommaties verstuurd en de verwachting is dat de dagvaardingen binnen enkele maanden volgen. .

De drie ministeries hebben vier werken uit de schaduwboekhouding van oud-directeur Bos van Koop Tjuchem geselecteerd. Het gaat om kansrijke projecten waarbij vooroverleg heeft plaatsgehad en een rekenvergoeding is betaald. Het Rijk hoopt met de processen een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om de geleden schade op de bouwers te verhalen. De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid en de NMa schatten dat opdrachtgevers tussen de 8,8 en 10 procent te veel hebben betaald.

Het ministerie van Landbouw heeft de ruilverkaveling uit 1995 in het Friese Wymbritseradiel geselecteerd voor het proefproces. Met dit wegenproject is een bedrag van 2.338.000 gulden gemoeid, dat is ruim een miljoen euro.

Uit de schaduwboekhouding blijkt dat is afgesproken dat Koop Tjuchem het werk zou krijgen en dat zes andere aannemers, waaronder Kroes en De Jong bij de bus zouden verschijnen. Zij kregen daar 5000 of 6000 gulden voor. Koop kwam met collega Dekker overeen dat 1300 kuub flugsand werd geleverd in ruil voor zijn offerte.

Daarnaast hebben nog eens elf aannemers 11.000 gulden en negentien aannemers 5000 gulden opgestreken. Volgens de boekhouding zijn bij Verhoeve en Faber, Oosterhof en Reef de bedragen verrekend via het egalisatiefonds OEF. Koop heeft in de boekhouding dan ook een bedrag van 250.000 gulden gereserveerd voor de uitbetaling aan de in totaal 36 aannemers. Dat is ruim 10 procent bovenop de aanneemsom.

Dagvaarding

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Defensie hullen zich in stilzwijgen en willen niet openbaar maken welke projecten zij hebben geselecteerd voor de processen. Beide ministeries staan, in tegenstelling tot Landbouw, tientallen keren genoemd in de schaduwboekhouding.

Voor Rijkswaterstaat gaat het veelal om miljoenenprojecten als de verbreding van de A4, asfalteringswerkzaamheden op de A7, verlegging van de A12 en vele andere wegenprojecten. Daarnaast komen veel waterwerken voor in de boekhouding zoals het onderhoud aan de bruggen in Sluiskil en Sas van Gent.

Ook het ministerie van Defensie is regelmatig terug te vinden onder het kopje DGWT. De opdrachten van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen bestaan veelal uit aanpassingen aan gebouwen en onderhoud van terreinen. Zo zijn er onder meer prijsafspraken gemaakt bij onderhoud van de vliegbases Twente, Gilze-Rijen en Eindhoven, maar ook bij allerlei renovaties en nieuwbouw van kazernes en het ministerie.

In juli maakte het ministerie van VROM bekend dat het Rijk schade zou proberen te verhalen via de civiele rechter. In december zijn de vier projecten geselecteerd en de sommaties naar de bouwers de deur uitgegaan.

De ministeries hebben de gekozen projecten ook afgestemd met de 85 gemeenten die via de stichting Regres proberen schade te verhalen. De verwachting is dat binnen enkele maanden de dagvaardingen zullen volgen. Het initiatief staat los van de acht strafzaken van het Openbaar Ministerie en van de boetes van de Nederlandse Mededingsautoriteit.

Reageer op dit artikel