nieuws

Nijmegenaren spreken zich uit over hun plein

bouwbreed

nijmegen – Tot 1 februari kunnen inwoners van Nijmegen meebeslissen over de herinrichting van Plein 1944. Ze hebben de keuze uit twee totaal verschillende stedenbouwkundige plannen.

Bij ieder huishouden is een stemkaart op de deurmat gevallen. Alle Nijmegenaren van 12 jaar en ouder kunnen hun voorkeur per kaart of via internet kenbaar maken. De lage leeftijdsgrens is bewust gekozen. “Kinderen kunnen zich op die leeftijd een goed oordeel vormen. Bovendien zijn zij de toekomstige gebruikers van het plein” aldus gemeentelijk woordvoerder A. Kuil. De stemmen hebben een adviesstatus.

“Het gaat hier niet om een referendum, maar om een meningspeiling. De uitslag zal serieus meespelen bij de uiteindelijke keuze door de gemeenteraad.” Dit voorjaar valt de beslissing welke van de twee stedenbouwkundige plannen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Realisatie zal op zijn vroegst in 2007 van start gaan.

Ontmoetingsplaats

De Nijmegenaren hebben de keuze uit twee plannen die door een vakjury onder leiding van rijksbouwmeester J. Coenen en een beoordelingscommissie werden geselecteerd. Het gaat om �Het bastion�, een inzending van AM Vastgoed te Gouda, T+T Design en de Spaanse architect J. Busquets en �Een plein voor iedereen� van de combinatie ING Real Estate, Soeters, Van Eldonk Ponec Architecten en landschapsarchitect Lubbers.

Door herontwikkeling moet Plein 1944 nieuw elan krijgen. Met het bombardement in 1944 ging veel van de oorspronkelijke bebouwing verloren. Na de wederopbouw heeft het plein nooit meer als centrale ontmoetingsplaats gefungeerd.

De gemeente schreef een meervoudige ontwikkel/ontwerpprijsvraag om van het Plein 1944 hét plein van Nederland te maken. Daarnaast moet het de verbindende schakel worden in het centrum van Nijmegen. Uiteindelijk moet er een nieuw plein ontstaan van minimaal 1800 vierkante meter.

Bij de prijsvraag werd zowel een visie op de voor- als naoorlogse situatie gevraagd. �Het Bastion� werd de winnaar in de eerste categorie.

“Een knap multifunctioneel binnenstadsproject” aldus de jury waarmee aansluiting wordt gezocht bij een druk bezocht winkelmilieu.

Het nieuwe plein krijgt een iets andere positie waardoor een betere verbinding met het centrum ontstaat. In het plan worden twee maaivelden geïntroduceerd, die het plein een middeleeuws karakter moeten geven.

In het naoorlogse scenario ging de voorkeur uit naar �Een plein voor iedereen�. Dit ontwerp voorziet in een aantrekkelijk plein dat als de �huiskamer van Nijmegen� moet fungeren, met nieuwe gebouwen aan de noord- en westkant en een nieuwe bioscoop aan de zuidkant voor een meer menselijke maat. Kracht van dit plan is “de natuurlijke opname” in de bestaande stad, aldus de jury.

Hoewel hij geen tussenstand kan geven, noemt Kuil de belangstelling voor de plannen “verrassend groot”. Het aan het plein zelf gevestigde informatiecentrum waar de maquettes zijn te bezichtigen, wordt tijdens winkeluren goed bezocht. “De verkiezing leeft”, aldus Kuil. Een eerste tussenstand wordt, na controle van alle uitgebrachte stemmen, begin februari verwacht.

Iedere inwoner boven 12 jaar mag stemmen

Reageer op dit artikel