nieuws

Nieuwe wet opstekertje voor niet-roker

bouwbreed Premium

den haag – In de bouwkeet mag niet worden gerookt. Punt. Een speciale rookkeet daargelaten. Maar ook daarbuiten gelden regels. Als een bouwvakker op de steiger werkt naast een rokende collega en daar last van heeft, omdat de wind toevallig zijn kant uit staat, mag hij zijn recht doen gelden.

“Werkplekken als de steiger of een woning in aanbouw lijken misschien vaag, maar de wet is helder”, zegt een woordvoerder van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de instantie die toezicht houdt op het handhaven van de Tabakswet. “Niemand mag last hebben van sigarettenrook. Dat is het uitgangspunt.” Toch blijft in veel gevallen de slogan �We lossen het samen wel op� van toepassing. Zo heeft Ballast Nedam de buitenruimte niet opgenomen in het rookbeleid en hanteert het bedrijf de regels die altijd al golden: als iemand bezwaar heeft, wordt er niet gerookt.

“Het gaat hier om een recht, niet om een plicht”, zegt L. Steijn van BouwNed. “Ook al zit het in aanbouw zijnde gebouw al dicht, het ligt aan de onderlinge afspraken hoe het roken is geregeld. Als één van de drie bouwvakkers wil roken en de andere twee vinden dat goed, mag hij er gewoon een opsteken. Met dit verschil: nu kun je als niet-roker je recht halen, vroeger kon je er weinig tegen doen.” De werkgever heeft wel de plicht het rookbeleid schriftelijk vast te leggen. Schilders die �geconditioneerd� werken, dus in een door gaas of doek ingepakt gebouw, werken volgens de wet in de open buitenlucht, maar een werkgever kan dit in zijn beleid definiëren als binnenruimte.

Bedrijfsreglement

Fosag, de brancheorganisatie voor schilders, adviseert haar leden het rookbeleid in elk geval op te nemen in het bedrijfsreglement. “Iedere werknemer moet er kennis van kunnen nemen”, zegt O. Spruijt van Fosag.

Kraanmachinisten mogen in hun cabine gewoon roken, mits ze de kraan niet delen met een een collega die de sigarettenlucht niet kan waarderen. Voor glasdichte gebouwen en bouwketen geldt een totaal rookverbod.

Dura Vermeer en Heijmans hebben op sommige bouwplaatsen speciaal ingerichte bouwketen staan met gescheiden compartimenten en afzuiging. “Anders slaat het toch de verkeerde kant op”, vindt H. Evers van Heijmans.

De Keuringsdienst van Waren gaat steekproefsgewijs en naar aanleiding van klachten bedrijven controleren. Werkgevers die tekortschieten kunnen een boete krijgen van 300 euro voor de eerste overtreding tot 2400 euro bij herhaling.

Reageer op dit artikel