nieuws

Nieuwe cloorfabriek nijpend

bouwbreed

delfzijl – De kans dat uiterlijk op 1 juli bij Akzo Nobel op het Chemiepark in Delfzijl kan worden begonnen met nieuwbouw van twee chloorfabrieken wordt steeds kleiner.

Vanuit Brussel moet een Europees fiat komen voor een rijksbijdrage van 25 miljoen euro bovenop de toegekende 31,7 miljoen voor de nieuwbouw. Dat fiat is er nog steeds niet. Ook zijn de aangevraagde vergunningen en de milieueffectrapportage (mer) nog niet rond. Vanwege de onzekerheid is de bouw nog niet aanbesteed.

Zoals afgesproken moeten de nieuwe fabrieken op 1 januari 2006 operationeel worden. Om dit te realiseren, moet nu al worden begonnen met bestellen van de materialen. Vanaf 2006 moet er een einde komen aan de chloortransporten per spoor. Akzo Nobel zal de productie van chloor in Hengelo beëindigen. De nieuwbouw, totale kosten 130 miljoen, betekent sluiting van de twee oude fabrieken.

Brussel wil er zeker van zijn dat Akzo de extra 25 miljoen niet voor andere doelen gebruikt. Ook wordt bekeken of sprake is van �verboden staatssteun.� Mocht 1 juli niet worden gehaald dan is de inhoud van het convenant duidelijk: de partijen moeten opnieuw in overleg.

Reageer op dit artikel