nieuws

Mottenballen houden lucht in de stad schoon

bouwbreed Premium

reading – Een windtunnel vol mottenballen moet uitwijzen hoe vervuiling en warmte door de stad worden verspreid. Met de bevindingen willen onderzoekers van de Britse universiteiten van Reading en Surrey methoden ontwikkelen voor stadsventilatie.

De bevindingen zijn bedoeld voor bijvoorbeeld architecten en stedenbouwers.

In stedelijke gebieden blijven vervuiling en warmte die beneden de daken vrijkomen vaak tussen gebouwen hangen. De concentratie kan zo oplopen dat mensen er last van krijgen en het stedelijke klimaat onaangenaam warm wordt. Ventilatie is een probaat middel om de problemen op te lossen. De mate van ventilatie hangt onder meer af van het stratenpatroon, de hoogte van en ruimte tussen gebouwen en de windsnelheid.

De windtunnelproeven moeten uitwijzen hoe de ventilatie werkt. Dat gebeurt met blokken en balken die de stedelijke plattegrond voorstellen. Deze maquette is bedekt met naftaleen, een aromatische koolwaterstof en een bestanddeel van mottenballen. De tunnelwind duwt deze wolk door het stadsmodel zoals warmte en vervuiling door de echte stad worden verplaatst.

Aan het eind van de sessie meten de onderzoekers hoeveel naftaleen is verdwenen. Aan de hand daarvan kunnen ze de mate van ventilatie berekenen. Het geheel van berekeningen geeft aan welke factoren een rol spelen bij �stadsventilatie�. Sensoren detecteren de plekken waar naftaleen concentreert en wijzen zo op plaatsen waar vervuiling en warmte zich ophopen.

Reageer op dit artikel