nieuws

Markt ziet weinig in gasfabrieksterreinen

bouwbreed

den haag – Rijk, provincies en gemeenten moeten meer bijdragen aan de bodemsanering van voormalige gasfabrieksterreinen.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over de sanering en herontwikkeling van deze terreinen die door staatssecretaris Van Geel van VROM naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Door de stagnerende economie zijn marktpartijen minder snel geneigd te investeren in de sanering en herontwikkeling voor bijvoorbeeld woningbouw. Hierdoor is de grondexploitatie moeilijk sluitend te krijgen. Ook overstijgt de omvang en complexiteit van de saneringen de eerdere ramingen.

Hogere bijdragen van de overheden zijn nodig om de geplande einddatum van 2015 te halen. Van Geel is zelfs bereid meer rijksgeld in te zetten. Duidelijkheid hierover komt tussen 2010 en 2015, zo schrijft hij de Tweede Kamer.

Door alle partijen, met de provincies als trekkers, is in totaal zo�n 14 miljoen euro geïnvesteerd in de sanering en herontwikkeling van de verontreinigde terreinen. Ruim minder dan de helft van dit bedrag is betaald door marktpartijen.

De totale kosten voor het saneren van alle gasfabrieksterreinen werden in 2000 op ruim 1,3 miljard euro geschat. Hiervan neemt het Rijk een derde voor zijn rekening.

Tegenspraak

Energiebedrijven, veelal de eigenaren van de terreinen, zijn juridisch niet te dwingen mee te betalen aan de saneringen. De Hoge Raad stelde namelijk dat de aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging in de jaren 1975 niet kan worden gelegd bij de toenmalige eigenaar/vervuiler. Van Geel wil de energiebedrijven binnenkort aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. “Immers, het produceren van groene stroom op vervuilde terreinen is, wat mij betreft, in tegenspraak met elkaar”, aldus Van Geel.

De provincie Noord-Holland blijkt volgens de laatste cijfers het voortvarendst te werk te gaan. Met alle veertien betrokken gemeenten en energiebedrijf NUON is de provincie overeengekomen hoe de kosten worden verdeeld.

Reageer op dit artikel