nieuws

Limburg: afhandeling procedures zichtbaar

bouwbreed

maastricht – Wie veroorzaakt de vertragingen bij de afhandeling van artikel-19-procedures in Limburg. Zijn dat de gemeenten of is het de provincie? Daarover wil althans de provincie geen misverstand laten bestaan: het ligt niet aan haar. Om dat duidelijk te maken publiceert de provincie per direct alle aanvragen en de afhandeling via de eigen website. […]

maastricht – Wie veroorzaakt de vertragingen bij de afhandeling van artikel-19-procedures in Limburg. Zijn dat de gemeenten of is het de provincie? Daarover wil althans de provincie geen misverstand laten bestaan: het ligt niet aan haar. Om dat duidelijk te maken publiceert de provincie per direct alle aanvragen en de afhandeling via de eigen website.

Het gaat vooral om Verklaringen van Geen Bezwaar in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening. Die behandeling moet binnen acht weken afgehandeld zijn, maar dat duurt om allerlei redenen veel langer.

Vaak komt de informatie onvolledig bij de provincie binnen waardoor vertraging optreedt. “Voor een burger of bedrijf met bouwplannen moet duidelijk zijn hoe het staat met een aanvraag”, zegt de Limburgse gedeputeerde G. Driessen (RO). “Is de gemeente ermee bezig is, of de provincie? En waar ligt het aan als het lang zou duren? Daarover willen wij geen misverstand laten bestaan.”

Daarom maakt de provincie de goedkeuringsprocedure van alle bestemmingsplannen voor iedereen zichtbaar via internet. Ook de stand van zaken van de beoordeling van aanvragen om een verklaring van geen bezwaar is op internet te vinden.

De provincie heeft alle gemeenten gevraagd de gegevens zo snel en compleet mogelijk aan te leveren.

Reageer op dit artikel