nieuws

Kleinbedrijf draait onnodig op voor lasten

bouwbreed

zoetermeer – Kleine bouwondernemingen zijn goed voor 71 procent van alle administratieve kosten in de sector. Dat blijkt uit het rapport Onevenredig belast! van het EIM, een onderzoeksbureau voor het midden- en kleinbedrijf. De branche wijkt daarmee niet veel af van het gemiddelde dat precies op driekwart van de totale kosten ligt.

De hoge boekhoudkundige kosten van het kleinbedrijf worden volgens het EIM grotendeels veroorzaakt door wetgeving op het gebied van milieu, verkeer en waterstaat, en branchegebonden regels. Het trio zorgt voor ruim 40 procent van de boekhoudkundige uitgaven van kleine ondernemingen. Bij het grootbedrijf bedraagt dat percentage slechts 8 procent.

Ook de relatieve administratieve lasten liggen bij het kleinbedrijf aanzienlijk hoger. Bijna eentiende van de toegevoegde waarde van het kleinbedrijf gaat naar de boekhouder. Bij grote ondernemingen bedraagt dat percentage slechts 1 procent.

Gemiddeld is een bouwbedrijf jaarlijks 16.700 euro kwijt aan zijn boekhouding. Voor kleine ondernemingen komt de absolute kostenpost neer op 13.200 euro, terwijl grote ondernemingen jaarlijks 195.700 euro aan hun administratie uitgeven. In totaal geeft het Nederlandse bedrijfsleven op jaarbasis 12,5 miljard euro uit aan zijn boekhouding.

Personeelsgerelateerde wetgeving zorgt landelijk voor een administratieve kostenpost van 2 miljard euro. Bij grote ondernemingen drukt deze post het hardst op de begroting. Bijna 60 procent van de totale boekhoudkundige kosten hangt samen met het personeel. Voor het kleinbedrijf ligt dit percentage op 9 procent.

Om de lastendruk te verlichten, stelt het EIM voor om kleine ondernemingen vrij te stellen van een aantal verplichtingen. Dat is nu ook het geval bij zelfstandigen zonder personeel (zzp�er). Daarbij gaat het met name om het verplicht aanleveren van informatie over inkomsten- en omzetbelasting.

Accountantsverklaring

De EIM-onderzoekers vragen zich ook hardop af of het wel nodig is om voor iedere onderneming een accountantsverklaring verplicht te stellen. Volgens het rapport jaagt zo�n procedure kleine ondernemingen onnodig op kosten. Kleine bedrijven zouden daarom gebruik moeten kunnen maken van een goedkopere goedkeuring van de jaarrekening.

Om kleine ondernemingen te ontzien, adviseert het EIM de overheid toe te werken naar eenmalige informatieverstrekking. Daarbij mag een overheidsdienst gegevens die al aan een andere instelling zijn verstrekt, niet meer bij de ondernemer opvragen.

Binnen dit kader zouden toezichthouders en inspectiediensten meer samen moeten werken om dubbele controles te voorkomen. Het kabinet wil deze kabinetsperiode de administratieve lasten van �s lands bedrijfsleven met een kwart terug brengen.

Reageer op dit artikel