nieuws

Kantorenmarkt kampt met recordleegstand

bouwbreed

amsterdam – DTZ Zadelhoff voorziet op zijn vroegst in 2008 weer een evenwichtige kantorenmarkt. Het aanbod steeg volgens de vastgoedspecialist vorig jaar tot de recordhoogte van 5,1 miljoen vierkante meter.

“De leegstand neemt in heel het land toe”, constateert bestuursvoorzitter B. Hobbelink van DTZ Zadelhoff. “Misschien zien we aan het einde van 2004 een stukje opleving van de economie. De vastgoedsector loopt bij dat herstel zeker nog twee jaar achter. Het evenwicht laat nog een stuk langer op zich wachten”.

De topman van DTZ Zadelhoff stelt vast dat het bedrijfsleven zich in hoge mate heroriënteert. Uitbreiding is vrijwel nergens aan de orde. De afname van kantoorpanden bestaat bijna uitsluitend uit vervanging. De tol zal tenslotte worden betaald door de eigenaren van ongunstig gelegen verouderde panden zonder goede parkeervoorzieningen.

De opname van de kantoorruimte daalde vorig jaar met 12 procent. Met een aandeel van 43 procent kwam bijna de helft van de ruimte terecht bij niet-commerciële instellingen.

Directeur Onderzoek B. Gerritse van Zadelhoff verwacht dat de piek in het aanbod inmiddels is bereikt. Ze wijst bovendien op grote regionale verschillen. Terwijl Amsterdam en Hoofddorp creperen, laat bijvoorbeeld de regio Zwolle een heel gezonde kantorenmarkt zien. De eigenaren verdedigen te vuur en te zwaard de instandhouding van het prijzenniveau. Wel worden op grote schaal kortingen gegeven van 10 tot 15 procent, met uitschieters tot 20 procent.

Gerritse schat de mogelijkheden van herontwikkeling van voorlopig overbodige kantoren in als beperkt. Slechts incidenteel is financieel aantrekkelijk panden geschikt te maken voor bewoning door studenten of ouderen. “Vergeet niet dat herontwikkeling nog moeilijker is dan nieuwbouw. Alleen al het verkrijgen van een bestemmingswijziging vergt veel tijd. Er zijn goede redenen waarom in het verleden maar mondjesmaat kantoren zijn herontwikkeld”.

De markt voor bedrijfspanden ontwikkelt zich in grote lijnen als de kantorenmarkt. De opname steeg ondanks de zwakke economie licht tot 1,7 miljoen meter. “De verhuizingen hebben vooral te maken met het streven tot meer efficiëntie”, aldus Gerritse. Een opvallende nieuwe trend is het in grote brokstukken beschikbaar komen van ruimtes die verlaten zijn door bedrijven die hun heil in het buitenland zoeken.

Voor het eerst signaleert de directeur Onderzoek substantiële leegstand vanwege fabrikanten die hun productie uit kostenoverwegingen naar Oost-Europa of verder verplaatsen.

Reageer op dit artikel