nieuws

In wegen nog ruimte voor opslag en reinigen bagger

bouwbreed

delft – Rijkswaterstaat stelt in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst de prijs De reinigende weg in. Doel is te bezien of de ruimte in of naast de weg te benutten is voor het reinigen van verontreinigde baggerspecie. “We hebben geen voorkeur voor de technieken die de markt wil toepassen. We laten ons graag verrassen”, zegt projectleider ir. G.T. Kruiderink-Meijer.

Het pilotproject �de reinigende weg� zoekt naar methoden en technieken om verontreinigde baggerspecie functioneel te gebruiken als bouwstof voor het weglichaam of de wegberm waarbij deze baggerspecie tegelijkertijd wordt gereinigd.

“Het reinigen van de specie is een bewuste keuze geweest. Door te streven naar schone grond kan de weginfrastructuur namelijk een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving”, verduidelijkt Kruiderink-Meijer. De eisen waaraan de oplossing van deelnemers aan de prijsvraag moeten voldoen behelzen – behalve een aantoonbare reductie van de verontreinigingen – onder meer dat het voorgestelde concept innovatief is. Dat kan door toepassen van nieuwe technieken of een nog niet eerder gebruikte combinatie van bestaande technieken.

Een concept moet ook geschikt zijn om na het pilotproject op grote schaal te worden toegepast. Een belangrijke eis is verder dat het realiseren van een pilotproject door de winnaar van de prijsvraag binnen de geldende wet- en regelgeving geschiedt (bijvoorbeeld Bouwstoffenbesluit en vergunningen).

Verontreinigd

Voor de realisatie van een wegvak op een locatie in de praktijk zal geen ontheffing van het Bouwstoffenbesluit worden aangevraagd stelt Kruiderink-Meijer desgevraagd. “Maar we zijn uiteraard geïnteresseerd in technieken waarmee ook zwaarder verontreinigde baggerspecie te reinigen is.

Dus vragen we aannemelijk te maken dat de voorgestelde reinigingsmethode ook geschikt is voor zwaarder verontreinigde baggerspecie door middel van laboratoriumproeven of een kleinschalige toepassing op een hiervoor wel geschikte locatie.”

In beginsel zullen maximaal twee inzendingen in aanmerking komen voor een vervolgtraject. Het pilotteam zal bepalen welke inzendingen dat zijn. Dit gebeurt onder andere op basis van de beoordeling door een jury en de verwachte realiseerbaarheid op korte termijn. In april 2004 zullen deze ideeën worden gepresenteerd.

Ontwerpfase

De inzenders die voor een ontwerpfase zijn geselecteerd, zullen een opdracht krijgen voor de verdere uitwerking van hun inzending tot een volwaardig ontwerp.

Voor dit werk krijgt de inzender een vergoeding van 40.000 euro (exclusief eventueel verschuldigde btw), mits uiteraard wordt voldaan aan de gestelde ontwerpeisen.

Dit bedrag moet worden gezien als een redelijke bijdrage in de ontwikkelkosten en als stimulans voor de marktpartijen om van de unieke gelegenheid gebruik te maken om hun ontwerp (inter)nationaal te presenteren.

In september dit jaar zal het pilotteam één uitgewerkt ontwerp kiezen voor realisatie in de praktijk. Het gaat om het meest innovatieve, kansrijke en realiseerbare ontwerp. Ook de geschatte kosten voor realisatie op locatie worden meegewogen.

Voor het realiseren op locatie verstrekt Rijkswaterstaat een aparte opdracht, uiteraard na een prijsaanbieding en overeenstemming.

Reageer op dit artikel