nieuws

Ik heb de bouwsector nog geen sorry horen zeggen

bouwbreed Premium

den haag – De bouw heeft op geen enkele manier excuses aangeboden omtrent de bouwfraude. Volgens directeur-generaal P. Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit had dat veel uitgemaakt voor de publieke beeldvorming. Hij had zich ook kunnen voorstellen dat bestuurders “die de zaak hebben verknald” waren afgetreden.

De aandacht van de NMa zal komend jaar iets verslappen. Vorig jaar stond de sector nog boven aan de agenda. In 2004 wordt het aandachtsveld verbreed naar aanbestedingen in zijn algemeenheid. “Dus niet meer alleen de bouw in enge zin, maar ook toeleveranciers en andere sectoren waar wordt aanbesteed”, licht Kalbfleisch toe.

De directeur-generaal geeft ruiterlijk toe dat de geconstateerde misstanden in de bouw ertoe hebben geleid dat de aanbestedingen op de agenda zijn gekomen. Tussen de twintig en veertig mensen binnen de dienst zullen zich komend jaar met het onderwerp bezighouden.

Kalbfleisch is ervan overtuigd dat de bouw al veel heeft geleerd van zowel de bouwenquête als de uitspraken van de NMa. Hij denkt dat er van de hoge boetes wel een afschrikwekkende werking is uitgegaan. “Maar het is nog steeds niet helemaal over. We zijn nog steeds niet helemaal uit het kartelparadijs. Ik spreek meneer Brinkman van het AVBB regelmatig. Naar aanleiding van die gesprekken denk ik dat de bouw nog wel meer zou kunnen doen. En ik heb nog steeds nooit iemand uit de sector �Oh, sorry� horen zeggen. Niet dat iemand mij excuses is verschuldigd, maar het had veel kunnen bijdragen aan het imago van de sector bij het brede publiek.”

De directeur-generaal heeft “goede hoop” om de opgelegde boete van ruim 100 miljoen euro voor 22 bouwers overeind te houden. De NMa heeft bewust gekozen over de geclusterde uitspraak in vijf zaken tegelijk. “Daarmee hadden we een heel scala van verschillende overtredingen van de mededingingswet tegelijk te pakken, variërend van bid-rigging tot klassieke marktafspraken.”

Schuldbekentenis

De bestrafte bouwers kunnen door in hoger beroep te gaan nog zeker vijf jaar voor zich uitschuiven. Zij hebben nog ruim twee weken om bezwaar aan te tekenen. Op dit moment heeft alleen Solétance gebruikgemaakt van die mogelijkheid, maar de directeur-generaal is realistisch genoeg om te denken dat er nog meer zullen volgen. “Maar ze zouden natuurlijk ook gewoon boete kunnen doen en in één keer betalen.” Hij stapt daarbij vrij makkelijk over het feit dat veel bedrijven zich ook nog voor de rechter moeten verantwoorden en de rechtbank het betalen van de boete als schuldbekentenis zal uitleggen. “Ik ben lang rechter geweest en ik zou dat tof hebben gevonden.”

Reageer op dit artikel