nieuws

Hefytall zuinige waterreiniger

bouwbreed

lutten – Met weinig energie zuivert de Hefytall van Wildenkamp afvalwater tot water dat opnieuw kan worden gebruikt. Het systeem is een zogeheten helofytenfilter en bestaat uit een voorbehandel-/pompput en een compact filterbed. De leverancier uit Lutten beveelt het aan als alternatief voor een rioolaansluiting en voor het infiltreren van regenwater.

De overheid wil dat elk pand dat op 1 januari volgend jaar niet op de riolering is aangesloten over een eigen installatie beschikt voor het behandelen van het afvalwater. Dat gebeurt met zogeheten IBA�s waarvan de Hefytall er een is. Het systeem van Wildkamp reinigt bijboorbeeld huishoudelijk en agrarisch afvalwater volgens klasse 3B. Door het hergebruik vervallen de heffingen voor lozingen op bijvoorbeeld een sloot. TNO Apeldoorn beproefde de installatie volgens Kiwa BRL K-10005. Het filter doorliep inmiddels met goed gevolg de Kiwa-attestering volgens BRL K-10002.

Het afvalwater stroomt via het voorbehandelcompartiment in het pompputgedeelte. Periodiek wordt het voorbehandelde water in het filter gepompt. Wanneer de pomp stopt, vloeit het water dat in de persleiding staat terug in de pompput zodat het niet kan bevriezen.

Het oppervlak van het filter hangt af van het aantal personen dat er op loost. Het bed bestaat uit een bekken met onder meer drainagegrind, antiworteldoek, beplanting en leidingen. Een bevloeiingssysteen verdeelt voorbehandeld afvalwater gelijkmatig over het filter. Het water zakt door de verschillende lagen en langs de wortels waarna de drainageleidingen het gezuiverde water afvoeren naar een controleput. Vervolgens wordt het opnieuw gebruikt of geloosd. Een Hefytall voor vijf personen neemt per dag 0,1 kilowattuur op. De roestvaststalen dompelpomp verbruikt 400 watt. Het systeem weerstaat wisselende belastingen zoals die bijvoorbeeld bij campings voorkomen. De IBA weerstaat ook grote schommelingen in de buitentemperatuur. De hoogte van het effluent is tot het maaiveld in te stellen. Daarmee vervallen de kosten voor een effluentput met pomp. Brede ribben voorkomen dat het vat opdrijft. De tank is uit polyethyleen gemaakt en heeft een 12 millimeter dikke wand.

Brede ribben voorkomen dat de tank uit 12 millimeter dik polyethyleen opdrijft.

Reageer op dit artikel