nieuws

Handzame sensor maakt Medusa nog aantrekkelijker

bouwbreed Premium

groningen – Medusa Explorations BV beschikt over een snelle meetmethode waarmee onder meer de zandfractie van de waterbodem te bepalen is. Ook de zandfractie van baggerspecie in het beun is nu met een handzame sensor snel en nauwkeurig vast te stellen. “Geen enkel ander bedrijf kan wat wij kunnen”, zegt R.L Koomans van het geofysisch advies- en onderzoeksbureau uit Groningen.

Koomans laat weten ook nu het economisch minder gaat niet te klagen te hebben over werk. Maar hij benadrukt dat het nog beter zou kunnen.

Het gaat echter om een relatief nieuwe meettechniek. De voordelen van toepassing ervan zijn veel mogelijke opdrachtgevers nog niet duidelijk en bovendien weerhoudt de economisch mindere situatie velen van het geven van opdrachten. Zo niet de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat.

Voor DWW deed Medusa Explorations vorig jaar onderzoek om met de Medusa-techniek snel een scan te maken van de zandfractie in een baggerbeun. Het onderzoek vormt onderdeel van een studie van DWW naar verbeteren van het inzicht in de kwaliteit en samenstelling van baggerspecie. Door verkeerde schatting van de kwaliteit krijgt 30 procent van de specie op dit moment een verkeerde bestemming, stelde TNO eerder vast.

Het rapport van DWW over het onderzoek is nog niet klaar, maar de metingen van Medusa zijn succesvol verlopen. De voorspellende waarde van de metingen was beter dan 90 procent: van negen van de tien zandmonsters werd de zandfractie correct voorspeld. Bovendien is het meetsysteem gemakkelijk in te zetten.

Voor de metingen is een draagbare sensor ontwikkeld. Het meetsysteem, dat eerder bij de Universiteit Groningen werd uitgedacht, maakt gebruik van radioactieve stoffen die van nature in de grond voorkomen (bijvoorbeeld kalium en thorium). Dat was een veel omvangrijker apparatuur dan de nu ontwikkelde sensor. De metingen met de draagbare versie zijn ook nog eens snel uit te voeren. Binnen enkele minuten is de meting van een hele baggerbeun gedaan.

Momenteel werkt Medusa Explorations aan kaarten voor waterschappen. Na het DWW-project blijkt namelijk dat het Medusa-systeem niet alleen geschikt om de vervuiling van waterbodem te bepalen. Ook de zandfractie kan nu gebiedsdekkend worden bepaald. Kennis van de zandfractie in baggerspecie die vrijkomt bij onderhoudswerk is belangrijk bij het afwegen welk deel van de baggerspecie in enigerlei toepassing kan worden hergebruikt.

Voor de toekomst ziet Koomans toch ook samenwerking met bijvoorbeeld ingenieursbureaus. “Wij kunnen dan de expertise inbrengen om verontreinigingen of zandfractie en korrelgroottes te bepalen”, stelt hij.

Dat daarvoor veel belangstelling bestaat, staaft hij met de mededeling dat Medusa Explorations voor RIKZ een rapport maakt naar aanleiding van metingen van de zeebodem die vorig jaar zijn gedaan. Daarvan wordt de mediane korrelgrootte bepaald. Dat geeft een snelle indicatie van de winbaarheid van het zand. Duidelijk moet zijn dat het dan de bovenste halve meter van de bodem betreft. Maar de resultaten zullen zeker bruikbaar zijn voor de beleidsmakers.

Voor deze rapportage wordt samengewerkt met TNO-NITG, de organisatie die over boringen van de zeebodem beschikt.

Reageer op dit artikel