nieuws

Extra private investeringen in dok Amsterdamse Zuidas

bouwbreed

AMSTERDAM – ABN Amro, ING en NS Vastgoed zijn bereid extra te investeren in de bouw van het dok in de Amsterdamse Zuidas. Volgens wethouder D. Stadig van stedelijke ontwikkeling valt daarover met hen te praten. Uitbreiding van het aantal betrokken marktpartijen is niet aan de orde, zo heeft hij in de raadscommissie laten weten.

Amsterdam wil samen met het Rijk in een gezamenlijke onderneming vijf tunnels en een hsl-station bouwen. Door de ondergrondse aanleg van sporen en snelwegen ontstaat bovengronds extra ruimte voor 1 miljoen vierkante meter kantoren en negenduizend woningen.

ABN Amro, ING en NS Vastgoed gaven eerder een garantie van 900 miljoen euro voor de vrijkomende bouwgrond. Maar minister Zalm (financiën) liet weten van marktpartijen een hogere bijdrage te verlangen. Bij het opstellen van het ondernemingsplan en een financieel verantwoorde exploitatie moet de bereidheid tot extra investeringen worden verzilverd.

De gemeenteraad legt Stadig niets in de weg om later deze maand definitieve afspraken te maken over de samenwerking met het Rijk. Alle partijen in de gemeenteraad wensen van de Zuidas een Europese toplocatie te maken. Dat waarschijnlijk nauwelijks sprake zal zijn van sociale woningbouw –   het tekort per sociale woning bedraagt 50.000 euro – is voor de PvdA en de kleine linkse partijen nu geen discussiepunt. Wel wil de gemeenteraad nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van het ondernemingsplan.

Premier Balkenende brengt volgende week een bezoek aan de Zuidas om zich over de plannen laten informeren. De bouw van het dok is niet onomstreden. W. Derksen, directeur van het Ruimtelijk Planbureau, vreest dat als de politiek het wil, er altijd wel iemand bereid is de kosten-batenanalyse positief te laten uitkomen. Hij betwijfelt of de ruimtelijke kwaliteit van het gebied groter wordt als sporen en wegen ondergronds verdwijnen. Juist het verdwijnen van de dynamiek van de snelweg maakt de Zuidas volgens hem minder aantrekkelijk. Eerder al gaf het Centraal Planbureau blijk van grote twijfel over de positieve economische effecten van de ondertunneling.

Reageer op dit artikel