nieuws

Eerste ideeën terrein Grolsch in Roombeek

bouwbreed Premium

enschede – Welke invulling krijgt het Grolsch-terrein in de wijk Roombeek? Studenten van de Academie van Bouwkunst Arnhem bedachten mogelijke ontwikkelingsrichtingen en zwengelden de discussie aan.

Gisteravond werden zes geselecteerde plannen gepresenteerd en bediscussieerd in het Informatiecentrum Roombeek. “De ideeën zijn de ingrediënten om de variatie van mogelijkheden in beeld te krijgen. Ze vormen de aanzet tot de nieuwe invulling van het terrein” aldus J. van Aaken, gemeentelijk projectleider Grolsch-terrein.

De Arnhemse academie wijdde vorig jaar een ontwerpatelier aan het complex. De docenten selecteerden uiteindelijk zes uit de twaalf plannen waarbij Van Aaken als extern begeleider betrokken was. “Sommige plannen gaan uit van de kwaliteit van de bestaande gebouwen, andere bevatten vooral veel nieuwbouw. Het doel is tweeledig. De mensen die eraan werken krijgen een beeld van wat er mogelijk is, de omwonenden een indruk van hoe het gebied gebruikt kan worden.”

Medio volgend jaar wordt de bierproductie gestaakt, waardoor zes hectare vrijkomt. Het plangebied maakt deel uit van de ontwikkeling van Roombeek, het gebied waar de vuurwerkramp zich voltrok. Al voor de ramp was bekend dat Grolsch zou vertrekken en de gemeente de locatie zou overnemen. Na de ramp werd besloten om de herontwikkeling van het Grolsch-terrein te integreren in de nieuwbouwplannen van Roombeek. Het is daarmee de afsluitende fase voor Roombeek.

De gemeente sloot deze maand een intentieovereenkomst met ING Real Estate en de woningcorporaties Domijn en Volion voor de herontwikkeling van het Grolsch-terrein en de aangrenzende wijk Mekkelholt. Van Aaken: “Het is in omvang een groot gebied waar cruciale functies moeten komen. Naast woningbouw en een winkelcentrum ligt er de opgave om hier bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid te realiseren.

Te denken valt aan kennisinstituten, laboratoria-achtige activiteiten en creatieve beroepen. Uiteindelijk moet er een levendig gebied ontstaan met een lang verblijfsklimaat.”

Uiteindelijk zal niet alles van het Grolsch-complex gehandhaafd blijven. Van Aaken omschrijft de bierbrouwerij als “een in elkaar gesleuteld complex van gebouwen”.

De bedoeling is om in elk geval de kantoorgebouwen, het brouwhuis en het ketelhuis te hergebruiken. De planning is dat er voor 1 september een ontwikkelingsplan ligt. In de loop van 2006 kunnen dan de eerste bouwactiviteiten van start gaan. De plannen zijn nog tot 14 februari in het informatiecentrum te bezichtigen.

Reageer op dit artikel