nieuws

Een snelle weg naar de badplaats

bouwbreed

utrecht – Wie op een warme dag van de Nederlandse kust wil genieten, strandt doorgaans ver voor de eindbestemming. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) daagt jong ontwerpend Nederland uit om zeeliefhebbers geen strobreed in de weg te leggen.

Met de ideeënprijsvraag �Kust in beweging� hoopt het NBTC op een frisse kijk op een oude problematiek. De organisatie die het zakelijk en toeristisch reisverkeer naar en in Nederland stimuleert en tot voor kort bekend was onder de naam Toerisme Recreatie Nederland (TRN) wil daarmee een bijdrage leveren aan het kersverse toeristische jaar dat in het teken staat van �Architectuur & Design�.

“De prijsvraag heeft niet alleen betrekking op een betere bereikbaarheid van de badplaatsen zelf, maar moet ook leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de beleving ervan”, aldus drs. Erik van Dijk, senior consultant bij NBTC in de Lekker weg in eigen land-paviljoen op de Utrechtse Vakantiebeurs.

Het binnenlandse toerisme is volgens de laatste kerncijfers goed voor een omzet van 23,5 miljard euro (2002). “De kust is een van de belangrijkste binnenlandse bestemmingen, ook bij buitenlanders is onze kust erg in trek, terwijl deze onder zware druk staat. De concurrentie, met name van de Oostzeekust, is groot. Alle reden om de vinger aan de pols te houden.”

De slechte bereikbaarheid van onze gewilde kust wordt elk jaar zodra het kwik stijgt, weer pijnlijk duidelijk. Een logisch gevolg van het verleden volgens Van Dijk. “Na de wederopbouw ontdekte de consument de kust. Ondernemers sprongen daar op in. Gemeenten hebben echter toen onvoldoende geïnvesteerd in de infrastructuur, een voorbeeld van de wet op de remmende voorsprong”.

Realistisch

Het NBTC heeft zijn hoop dan ook gevestigd op jonge creatieve geesten. “Ontwerpers hebben een frisse blik en kijken toch met een andere bril naar de bereikbaarheidsproblematiek.” De prijsvraag is breed van opzet. “We hopen op innovatieve oplossingen die kunnen variëren van fysieke oplossingen om een badplaats te bereiken tot nieuwe vervoersconcepten of de landschappelijke inpassing van een bestaand systeem. Maar je kunt ook denken aan voorstellen van organisatorische aard of gedragsbeïnvloeding van de kustconsument.” De locatie omvat de hele Noordzeekust van Cadzand tot Schiermonnikoog, inclusief de Waddeneilanden. Daarbij mogen oplossingen ook op een specifiek gebied gericht zijn.

De ideeën moeten in principe wel realiseerbaar zijn. Inzendingen moeten vergezeld gaan van een kostenplaatje en een financieringsvoorstel. “We hopen op voorstellen die werk met werk maken. Kustveiligheid en bereikbaarheid zijn items die in een kustgebied op gespannen voet staan met elkaar. Het zou mooi zijn als toerisme en recreatie kunnen meeliften op toekomstige investeringen in de kustveiligheid.”

Zo�n combinatie is wel degelijk mogelijk, meent hij. “Katwijk aan Zee wil een zeejachthaven. Er ligt nu een plan om loodrecht op de kust grote pieren aan te leggen. In deze pieren kan worden geparkeerd, erop gewoond en ertussen is plaats voor een jachthaven.”

Maar Van Dijk blijft realistisch. “Niet alle ideeën zullen direct uitvoerbaar zijn, maar wellicht dat creatieve oplossingen in lopende of toekomstige projecten kunnen worden meegenomen of in elk geval een studie waard zijn.”

Het is overigens niet de eerste keer dat het NBTC zich richt tot �branchevreemden� om het imago van de kustplaatsen op te poetsen. Eind jaren negentig werd met het Nederlands Vormgevingsinstituut al een koppeling gemaakt tussen architectuur en design en toerisme en recreatie, wat leidde tot projecten als �kust op de kaart�. Ook toen al bleek mobiliteit een grote belemmerende factor.

Volgens Van Dijk is aan de kust sprake van een revitaliseringsslag. Hij wijst naar een deel van de nieuwe boulevard in Egmond aan Zee, die mede met Europese subsidie een metamorfose onderging. “Een aantrekkelijke badplaats moet een mix aan openbare en particuliere voorzieningen bieden. Veel kustgemeenten en ondernemers beseffen nu wel dat badplaatsen een gezamenlijke toeristische bestemming zijn.”

De kwaliteit van een badplaats wordt volgens Van Dijk bepaald door factoren als gastvrijheid, kwalitatief goede voorzieningen, veiligheid en bereikbaarheid. Met name badplaats Renesse heeft aan aantrekkelijkheid gewonnen, onder andere door de aanleg van een transferium in combinatie met gratis openbaar vervoer.

Consultant Van Dijk: “Openbaar vervoer is doorgaans vooral gericht op woonwerkverkeer. Maar ook op andere manieren wordt getracht de bereikbaarheid te verbeteren. Op Walcheren is tussen Middelburg en Veere een aquaduct gepland. Maar zulke �snelle� oplossingen zijn doorgaans tijdrovend en blijken vaak financieel niet haalbaar.”

Niet meer in de file naar het strand op een warme zomerdag, blijft een utopie, weet ook Van Dijk. “Maar wellicht dat het leed op de een of andere manier toch iets kan worden verzacht.”

De prijsvraag

Professionele ontwerpers en studenten van ontwerpopleidingen voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, beeldende kunst en industriële vormgeving tot 35 jaar kunnen deelnemen aan de ideeënprijsvraag. Inschrijven kan tot 2 februari. De inzendtermijn sluit op 11 maart. De jury onder voorzitterschap van architect Francine Houben beloont maximaal drie inzendingen met elk 5000 euro. De winnaars worden eind mei bekend gemaakt. Voor meer informatie: www.arch-lokaal.nl/activiteiten/index.html.

�We hopen op voorstellen die werk met werk maken�

Reageer op dit artikel