nieuws

Eén loket voor pps-projecten bij rijksoverheid

bouwbreed

De risicoverdeling tussen de overheid en de opdrachtnemer bij DBFM-concepten verdient volgens Deloitte aandacht. Risico bij de overheid laten kan efficiënter of goedkoper uitpakken. Probleem bij het in eigen beheer houden van risicos door het Rijk is echter de gehanteerde begrotingssystematiek waarbij geen voorzieningen worden getroffen of begroot.

Lagere overheden verzanden dan niet in tijdrovende zoektochten wie welke vraag eigenlijk moet of mag beantwoorden. Die lagere overheid kan zich dan uitsluitend richten op de primaire verantwoordelijkheid, namelijk het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure, stelt Deloitte in de rapportage gemaakt in opdracht van het opdrachtgeversoverleg met daarin het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en het Kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën.

Reden voor dit advies is de onduidelijke taak- en rolverdeling binnen de rijksoverheid die Deloitte geëtaleerd ziet bij het aanbestedingstraject van het pilotproject voor de ombouw van 9 kilometer autoweg naar autosnelweg volgens het DBFM-concept (design, build, finance, maintain).

Rijksbegroting

Deloitte ziet het opzetten van een pps-risicofonds door het Rijk als oplossing van dit probleem. Zo�n fonds kan een alternatief zijn voor kosten (premies� van risico�s die anders aan provincies of private partijen zouden zijn betaald. In geval van schade keert het pps-risicofonds dan uit aan het departement dat voor het project verantwoordelijk is.

Reageer op dit artikel