nieuws

Duitsland verlaagt kosten voor natte nutsleidingen

bouwbreed Premium

karlsruhe – Onflexibel en te groot gedimensioneerd zijn de Duitse leidingnetten voor drink- en rioolwater, vindt dr H. Hiessel. Als gevolg daarvan gaat het overgrote deel van de budgetten voor deze infrastructuur op aan het onderhoud en de uitbreiding ervan. Als alternatief stelt de onderzoeker van het Fraunhofer-Instituut voor systeemtechniek en innovatie-onderzoek uit Karlsruhe DEUS 21 voor.

De letters staan voor Decentraal Urbaan Infrastructuur Systeem wat het gemeentelijke waterbeleid moet verbeteren en zo de kosten moet verlagen. De centrale overheid subsidieert DEUS 21 met 2 miljoen euro. Stedenbouwers, drie onderzoeksinstituten en zes bedrijven bedenken momenteel een verbeteringsproject voor een wijk in Heidelberg en voor een nieuwbouwgebied in Knittlingen noordelijk van Pforzheim. Het eerste project moet decentraal het afvalwater van ruim honderd bewoners reinigen tot een kwaliteit die tot nog toe alleen in grootschalige zuiveringen wordt bereikt. Het project voor Knittlingen voorziet in de gescheiden opvang op zo�n honderd woningpercelen van regenwater dat tot drinkwaterkwaliteit wordt gezuiverd. Een vacuümsysteem voert het huishoudelijke afvalwater en het vaste huishoudelijke afval af. Langs biologische weg wordt dat met membranen omgezet in biogas en meststoffen.

Reageer op dit artikel