nieuws

Doe iets aan de verloedering

bouwbreed

Een vertrouwelijke nota van het Ministerie van VROM is uitgelekt. Het zou om een concept gaan van de nieuwe Nota Ruimte. De minister heeft al gezegd dat het slechts om zeer voorlopige teksten gaat. Dat heeft de milieubeweging niet verhinderd om de noodklok te luiden. Het kabinet zou van plan zijn het Groene Hart op te offeren aan de economische groei van het land. Weer zou de ecologie het afleggen tegen de economie. Volgens Wim Derksen dreigt daarmee de discussie over het Groene Hart ernstig te worden versimpeld.

Wie voor de ecologie is, is voor het Groene Hart. En wie voor de economie is, is bereid het Groene Hart op te offeren aan de welvaart. En het kan nog simpeler: is het Groene Hart mooi of lelijk? Daarmee schiet de discussie aan de kern van de zaak voorbij.

Laten we reëel zijn: het Groene Hart is geen historisch gegeven, maar een uitvinding van planologen.

Enige decennia geleden is het begrip in zwang geraakt als tegenhanger van de Randstad.

Dat deel dat door de Randstad werd omsloten, werd omgedoopt tot Groene Hart. En waar de rand van steden verder moest worden ontwikkeld, moest het Groene Hart tegen verstedelijking worden beschermd. Daarmee bleef het een restgebied. Dus dat wat overbleef als je de Randstad eraf haalde. In dat restgebied zijn enkele prachtige gebieden gelegen: de Nieuwkoopse Plassen, de Alblasserwaard, delen van de Krimpenerwaard, Vijfheerenlanden, om de belangrijkste te noemen. Overigens mogen ook daarbij kanttekeningen worden gemaakt. Het groen van het Groene Hart is eerder het groen van het landbouwgif dan van natuurlijk gras. En het Groene Hart mag te midden van steden liggen, maar het is verdomd weinig toegankelijk voor alle stedelingen die daar rust zouden willen vinden.

Toch zou het werkelijke debat ergens anders over moeten gaan. Het Groene Hart is namelijk ook een icoon, voor beleidsmakers en voor de milieubeweging, waardoor het zicht op de werkelijkheid soms dreigt te vertroebelen.

De werkelijkheid laat immers iets heel anders zien: het gebied dat Groene Hart wordt genoemd, verloedert in snel tempo.

De feiten: het aantal woningen groeit het laatste decennium in het Groene Hart sneller dan in de rest van Nederland. Het aantal arbeidsplaatsen groeit al evenzeer sneller dan in de rest van Nederland. Dat is de werkelijkheid, binnen de grenzen van het nationale landschap �Groene Hart�. Als we realistisch zijn, is dat helemaal niet zo vreemd. Het gebied is immers een (zeer) aantrekkelijke vestigingsplaats voor burgers en bedrijven. Anderszins komt er van de beoogde bescherming dus maar bar weinig terecht. Wie over de A12 van Den Haag naar Utrecht rijdt, kan dit alleen maar bevestigen. In snel tempo lopen de boorden van deze weg, nagenoeg over het gehele traject, vol met kassen en �dozen�.

De discussie moet dus niet gaan over de schoonheid van het Groene Hart. Over de schoonheid van het gebied zoals zich dat een halve eeuw geleden uitstrekte tussen de grote steden, zal weinig discussie bestaan. De discussie moet gaan over de vraag: hoe ga je om met de verloedering van het Groene Hart?

Wim Derksen

Directeur Ruimtelijk Planbureau in Den Haag

Van bescherming

komt bar weinig terecht

Reageer op dit artikel