nieuws

Buitenlanders op de bouwplaats

bouwbreed

Niet dat het overal het gesprek van de dag is. Toch hoor je of lees je met regelmaat, dat de voertaal op bouwwerken in Nederland steeds vaker een buitenlandse taal is. Waren het eerst Ieren en Engelsen, nu schijnen er steeds meer Polen en Russen werkzaam te zijn. Het verhaal gaat dan verder. Deze Polen […]

Niet dat het overal het gesprek van de dag is. Toch hoor je of lees je met regelmaat, dat de voertaal op bouwwerken in Nederland steeds vaker een buitenlandse taal is. Waren het eerst Ieren en Engelsen, nu schijnen er steeds meer Polen en Russen werkzaam te zijn. Het verhaal gaat dan verder. Deze Polen en Russen kosten 5 tot 10 euro per uur en worden in ieder geval voor die prijs aangeboden door koppelbazen, zodat de buitenlandse bouwvakarbeiders het met een geringer bedrag moeten redden. Voor die prijs gaat het om zwart werk. Het verhaal wil enerzijds dat grote bouwprojecten deels worden bevolkt door dit type arbeidskrachten, anderzijds zouden de koppelbazen hun mensen juist willen slijten aan kleine bedrijven die in het kleine burgerwerk zitten.

Is het voorgaande nu gewoon een sterk verhaal, waarin incidentele gevallen worden opgeblazen tot een algemeen verschijnsel of is het de werkelijkheid?

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), heeft een poging gedaan duidelijkheid te scheppen in deze kwestie. In een onderzoek onder bouwbedrijven is geprobeerd te achterhalen hoeveel allochtonen en hoeveel buitenlanders de Nederlandse bouwplaatsen bevolken. Op zich een curieus onderscheid, omdat buitenlanders in het algemeen allochtoon zijn.

De term allochtoon reserveren we in Nederland echter voor een beperkt aantal nationaliteiten of nakomelingen daarvan. Turken, Marokkanen en Surinamers behoren tot deze categorie. Het onderzoek naar allochtonen heeft al een aantal keren plaatsgevonden en heeft steeds dezelfde uitkomst: rond 3 procent van de bouwplaatsbevolking is alloch-toon. Dit percentage blijft door de jaren heen onveranderd. Het bijzondere is wel, dat er geen groei in zit en dat het aantal uittreders vrijwel steeds gelijk is aan het aantal toetreders. De bouw houdt allochtonen niet vast. Je kunt ook zeggen de allochtoon ziet de bouw niet zitten.

Van wat je de echte buitenlanders zou kunnen noemen heeft het EIB er bij de bouwbedrijven niet veel kunnen vinden. Veel verder dan een paar procent kwam het onderzoek niet. In ieder geval onvoldoende om de veelvuldig gesignaleerde buitenlandse talen op bouwplaatsen te kunnen duiden.

De uitkomst van dit onderzoek kan tot verschillende conclusies leiden. Allereerst is het goed mogelijk, dat een beperkt verschijnsel door het rondzingen van verhalen grotere omvang aanneemt dan de werkelijkheid. Een hype zogezegd. Ook is het mogelijk dat de enquête van het EIB niet correct beantwoord is. Bedrijven met buitenlanders waren dan oververtegenwoordigd in de non respons, of bedrijven vulden verkeerde aantal in op het vragenformulier. Een derde mogelijkheid is, dat de buitenlanders worden aangeboden door koppelbazen die het niet zo nauw nemen met de regelgeving, dan wel dat bouwbedrijven deze buitenlanders op hun bouwplaatsen gewoon niet meetellen bij het beantwoorden van een enquêtevraag. Als dit laatste het geval zou zijn en ook de getallen van 5 tot 10 euro per uur zouden kloppen, zou er iets grondig mis zijn in de arbeidsvoorziening in de bouw. Als de geluiden aanhouden lijkt een nieuw onderzoek mij dringend gewenst. Dat onderzoek zal dan echter wat minder onorthodoxe methoden moeten toepassen. Vooralsnog ga ik uit van een relevante beantwoording van enquêtevragen door de Nederlandse bouwbedrijven en dat kan alleen tot de conclusie leiden van een zeer beperkte omvang van de buitenlandse werknemers op de Nederlandse bouwplaats.

Dat louche koppelbazen op niet legale wijze bouwvakarbeiders uit voormalige Oostbloklanden aanbieden wil ik best geloven, dat er bouwbedrijven zijn die op deze aanbiedingen ingaan ook nog wel. Dat daarmee het verhaal van de noodzaak van een Pools of Russisch woordenboek in de bouwkeet ook een stevige onderbouwing heeft, kan er bij mij niet in.

Reageer op dit artikel