nieuws

Bouwproductie daalt tot 46,8 miljard euro

bouwbreed Premium

amsterdam – De bouwproductie in Nederland krimpt dit jaar tot een volume van 46,8 miljard euro. Het opdrachtniveau ligt volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid een half procent lager dan in 2003.

De onderzoekers constateren dat de bouwproductie voor het derde jaar op rij is afgenomen. De daling in zowel 2002 als 2003 bedroeg 3 procent. Vooral de utiliteitsbouw krijgt zware klappen. Vastgoedspecialist Zadelhoff verwacht dat met een pover aanbod van 100.000 vierkante meter de oplevering van nieuwe kantoren dit jaar vrijwel tot stilstand komt. Het EIB voorziet voor de meeste sectoren dit jaar een bescheiden groei. Vooral de sector van onderhoud en renovatie krijgt een duwtje in de rug.

De oplevering van utiliteitsgebouwen daalde vorig jaar met 11 procent. Gezien de halvering van het aantal afgegeven vergunningen in 2002/2003 schat het EIB de verdere afname dit jaar op 9 procent. Een scherpe terugslag van de investeringen in bedrijfsgebouwen speelt de utiliteitsbouwers vooral parten.

De productie van nieuwe woningen kromp sinds de eeuwwisseling met 10 procent. Het EIB ziet als oorzaken naast de zwakke economie, een gebrek aan bouwlocaties, de verminderde rijkssturing en een overmaat aan bureaucratie. Verdere groei is niet waarschijnlijk door de achterblijvende vervangingsinvesteringen. Dit jaar groeit de bouwproductie van nieuwe woningen met 3 procent tot bijna 10 miljard euro.

De gww kampt met zwaar weer. De nieuwbouwactiviteiten dalen in 2004 met 5 procent. Opdrachten worden zoveel mogelijk uitgesteld, omdat zowel overheden als bedrijfsleven krap bij kas zitten. Tegen zit ook dat zich nog geen vervangende werken aankondigen voor grote infrastructurele projecten zoals de Betuweroute en de hsl.

De val van de gww wordt getemperd door een toename van de onderhoudsinspanningen met 4,5 procent. Het EIB verwacht dat de werkgelegenheid van dieptepunt 2004 (460.000 arbeidsplaatsen) tot 2009 stijgt tot 487.000 banen.

Reageer op dit artikel