nieuws

Bouw in actie voor carpoolregeling

bouwbreed

gouda – De bouw gaat proberen alsnog een goede carpoolregeling boven water te krijgen. Aanleiding is de Handleiding Loonbelasting 2004 die verbiedt meerijders een kilometervergoeding te geven. Dit ondanks halve politieke toezeggingen dat dit wel zou kunnen.

“Het liefst zouden wij de oude carpoolregeling terug willen. Als dat op bezwaren stuit, pleiten wij voor een fiscale ruimte per carpoolauto van het aantal inzittenden maal 18 eurocent die kan worden gebruikt om de onbelaste kilometervergoeding in stand te houden”, zegt de secretaris Arbeidszaken van het AVBB, T. Hokken.

Het probleem zit hem in de wijziging van allerlei belastingmaatregelen op het gebied van mobiliteit. Daarbij is de belastingvrije kilometervergoeding van 28 eurocent verlaagd naar 18 eurocent. Over wat meer wordt uitbetaald, worden belasting en premies geheven. In de praktijk blijft er van de in de cao afgesproken 28 cent netto slechts zo�n 23 cent over.

“In de nieuwe regelingen is ook heel veel goeds tot stand gekomen, zoals de regeling voor bestelbusjes. Maar voor de bouw met z�n 30.000 carpoolers is juist de kilometervergoeding van groot belang. Onze mensen kunnen niet zoals belastingdeurwaarders dan maar met het openbaar vervoer reizen. Zij werken veelal op plaatsen waar de bus in geen jaren komt”, aldus Hokken.

Gezien mededelingen van de staatssecretaris van Financiën in de Tweede Kamer werd er vanuit gegaan dat het mogelijk was ook meerijders de 18 cent belastingvrij te geven. Met dat geld zou dan wat kunnen worden geregeld voor de chauffeur van de carpoolauto. De handleiding heeft de hoop op die mogelijkheid de bodem ingeslagen.

De gevolgen kunnen groot zijn. Te verwachten is in elk geval dat de vakbonden hun uiterste best zullen doen om bij de komende cao-onderhandelingen de kilometervergoeding te repareren. Dit kan door de huidige 28 cent te bruteren, hetgeen de werkgever dan zo�n 34 cent per kilometer kost. Hokken denkt dat daar niet over valt te praten.

Slimmigheidjes

Nog erger is het als bedrijven en werknemers �slimmigheidjes� gaan bedenken die op of over de rand van de belastingregels gaan. Hokken verwacht niet dat het zover komt, omdat ook dat bedrijven geld kost. Zijn collega Wouters moet er niet aan denken. “Wij willen een regeling die helder en openbaar is. We hebben absoluut geen behoefte aan gesjoemel.”

Voor het AVBB is dat reden om opnieuw de politiek te gaan bewerken om alsnog een goede regeling te krijgen. Daarbij weet de federatie zich gesteund door de bonden, die hetzelfde willen.

Reageer op dit artikel