nieuws

Boekhoudregels storen concessies en pps

bouwbreed

brussel – De nieuwe boekhoudregels die vanaf 2006 in de Europese Unie gelden, kunnen negatieve gevolgen hebben voor concessiecontracten en publiek-private samenwerking. De Europese bouwwerkgevers doen er dan ook alles aan om een goede uitleg van de regels te krijgen.

De regels van de International Accounting Standards zoals de boekhoudregels heten, staan vast. Via interpretatie van de regels is er evenwel nog wat te doen aan het dreigende gevaar voor bouwondernemingen die meedoen in een concessiecontract. Dat gevaar zit hem in de manier waarop moet worden omgegaan met schulden en risico�s.

Als de schulden van leningen die nodig zijn voor de private financiering van projecten, geheel of voor een belangrijk deel direct in de balans moeten worden verwerkt, dan daalt de solvabiliteit van een bedrijf dramatisch en neemt zijn leencapaciteit navenant af. Boekhoudkundig kan een dergelijk bedrijf technisch zelfs failliet zijn bij gebrek aan eigen vermogen en middelen om de schulden af te lossen.

Het is puur boekhoudkundig, want in de praktijk maakt het allemaal weinig uit. Voor beursgenoteerde bedrijven kan het echter een drama zijn, omdat de boeken er wel heel vreemd uit komen te zien, hetgeen beleggers niet altijd tot vreugde zal stemmen.

Voor de bouwwerkgevers verenigd in de internationale federatie van bouwondernemers FIEC is dat reden genoeg om bij de Europese Commissie en de internationale commissie die zich bezighoudt met interpretaties van de IAS-regels, aan de bel te trekken. De vrees bestaat dat door de boekhoudregels concessiecontracten en privaat gefinancierde projecten praktisch onmogelijk worden.

Een ander pijnpunt is hoe moet worden omgegaan met het boekhouden bij combinaties, meer dan gebruikelijk bij grote projecten. De FIEC vreest dat bedrijven moeten boekhouden naar rato van het risico dat zij lopen in een combinatie. In veel gevallen zal dat voor het totaal zijn, omdat in contracten met combinaties vaak wordt afgesproken dat elke combinant aansprakelijk is voor het geheel.

De FIEC zou graag zien dat de regels worden afgestemd op de praktijk, waarbij de boekhoudkundige verplichtingen beperkt kunnen blijven tot het deel waarvoor de combinant deelneemt.

Volgens het AVBB zijn de gevolgen van de IAS-regels voor Nederland niet zo groot. Landen als Frankrijk, Spanje en Italië, waar concessies al veel langer bestaan, hebben er wel last van, evenals Groot-Brittannië waar private finance initiative wordt gepraktiseerd.

Echter, als in Nederland dergelijke constructies van de grond komen, kan dat anders liggen. “Vandaar dat we bij de FIEC hebben aangedrongen op een goede oplossing”, aldus het AVBB. Het eerste succesje is al geboekt. De commissie die de standaard interpreteert, heeft zijn besluiten over de bouw voorlopig even uitgesteld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels