nieuws

Bewegwijzering draagt bij aan continuïteit Tebodin

bouwbreed Premium

den haag – “Onze focus is engineering en we kiezen voor breedheid in meerdere markten. Dat maakt ons minder gevoelig voor wisselende marktomstandigheden.” Aldus luidt het antwoord van Tebodin-directeur ir. N. Bos op de vraag, waarom hij zich met de plaatsing van verkeersborden langs snelwegen gaat bezighouden.

Vanaf 1 januari is niet langer de van oudsher als nationale �wegwijzer� bekend staande ANWB verantwoordelijk voor de bewegwijzering langs het Nederlands snelwegennet. BAM-dochter advies- en ingenieursbureau Tebodin heeft dat contract bij openbare aanbesteding voor de komende drie jaar in de wacht gesleept. Het contract kan nog twee keer met een jaar worden verlengd.

Het omvat in eerste instantie veel bureauwerk, dat begint bij het opzetten van een via internet toegankelijk database-managementsysteem. Daarin komen voorlopig alleen de nieuwe bewegwijzeringsplannen te staan. “Wat we gaan doen met het verleden (de ANWB-periode, red.) is nog niet duidelijk”, aldus Bos, “dat zal mede afhangen van wat onze opdrachtgever Rijkswaterstaat daarmee wil.”

Op de vraag of Tebodin als �wegwijzer� net zo goed kan worden als de ANWB heeft Bos een duidelijk antwoord: “Enerzijds is onze afdeling Infrastructuur gewend om tweedimensionale plannen te beoordelen en in 3D te vertalen. We doen bijvoorbeeld ook veel aan ondergronds leidingwerk voor de telecomsector, zoals destijds met glasvezel. Daarnaast is er een synergie-effect, we hebben al een aantal projecten met langdurige raamcontracten, zoals met Shell voor de tankstations. En verder hebben we zo�n duizend man beschikbaar en zijn we dus zeer flexibel als het om de inzet per project gaat. In geld uitgedrukt mag de bewegwijzering een niet al te grote klus zijn, zij draagt wel bij aan de continuïteit van Tebodin.”

Voor het in drie tot vier maanden opzetten van het databasesysteem krijgt Tebodin bijna een half miljoen euro. Voor het daadwerkelijk maken van plannen voor bewegwijzering bij reconstructies, nieuwe weggedeelten of verandering door HSL en Betuwelijn is een bedrag gereserveerd van 1 tot 2 miljoen voor de komende drie jaar. “Hoeveel dat uiteindelijk wordt is moeilijk te zeggen”, aldus Bos, “want dat hangt uiteraard af van de overheidsplannen op dit gebied.”

Reageer op dit artikel