nieuws

Bermmat blijkt veiligste bermverharding

bouwbreed Premium

zwolle – Verhard de bermen langs wegen en de veiligheid van weggebruikers neemt toe. De provincie Overijssel heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar acht vormen van bermverharding. Het Bermmat-systeem met een betonnen holle steen als basis kwam als beste uit de bus.

Ruim eenderde van de ongevallen op ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom bestaat uit enkelvoudige ongevallen, waarbij bestuurders van de rijbaan raken en tegen een obstakel botsen.

Om meer inzicht te krijgen in de constructie en de effecten van bermverhardingen, heeft de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel een werkgroep gevormd die onderzoek heeft gedaan naar geschikte semi-verhardingen.

Van de acht onderzochte systemen kreeg Bermmat (een afgeleide van de Betomat) met 462 punten de hoogste onderscheiding. De drie verhardingen Flowblock, Ritterberm en Netlon scoorden een stuk lager met scores tussen 410 en 420 punten, maar liggen onderling dicht bij elkaar. Als de aanlegkosten van overwegend belang zijn, komt Flowblock op de eerste plaats en de Bermmat op de vijfde.

Op grond van de onderzoeksresultaten komt de werkgroep tot de aanbeveling de Bermmat (of een gelijkwaardig product) kwalitatief als de meest geschikte semi-verharding aan te merken met de Flowblock als (goedkoper) alternatief. De Bermmat komt vooral in aanmerking als de kans bestaat dat zware voertuigen de berm frequent berijden.

Om de verschillende semi-verhardingen op hun waarde te beoordelen zijn de volgende activiteiten en testen uitgevoerd: het maandelijks schouwen van de bermen, het uitvoeren van proefritten met een personenauto en een (on)beladen vrachtauto, het viermaal omleiden van verkeer over de berm en het bepalen van de aanlegkosten.

De eerste uitvoering met Bermmat langs de provinciale weg N348 in het gedeelte tussen Raalte en Ommen is gereed met een totale lengte van 5 kilometer. Op dit moment inventariseert de provincie vergelijkbare punten waar bermongevallen veel voorkomen.

Bermmat is een product dat bestaat uit betonstenen met holle ruimten op een grondkerend en waterdoorlatend doek van kunststof. Het percentage holle ruimten bedraagt 30. De ruimten zijn opgevuld met uitgekomen bermgrond en het geheel is ingezaaid met een grasmengsel. Flowblock is een kunststof product van vierkante blokken die onderling met spieën zijn verbonden. Ritterberm of Ritterbermplaat is een kunststof plaat voorzien van een honingraatstructuur die in halfsteensverband in vier rijen naast de rijbaan komen waarbij de tweede en vierde rij met granulaatpennen in de bodem zijn verankerd. De Netlon-vezel is een fijnmazig netwerk van een kunststofvezel. De maaswijdte is circa 10 millimeter. De netwerken worden door een mengsel van zand en compost gemengd.

De overige geteste systemen zijn Ibbenbürersteen, Doornikse steen, Geoweb en Berminjectie met waterglas.

Het rapport is in zijn geheel van de website van de provincie Overijssel te downloaden.

Overijssel onderzoekt constructie en effecten van acht systemen

Reageer op dit artikel