nieuws

Bedrijven moeten eigen gewin snel loslaten

bouwbreed

den haag – Projectontwikkelaars en bouwbedrijven moeten niet alleen hun eigen financiële gewin op de korte termijn voor ogen hebben. Ze doen er beter aan zich de komende jaren als maatschappelijke onderneming te manifesteren.

Deze aanbeveling wordt gedaan in het essay �Rood voor Groen. Van filosofie naar resultaat� van de hand van Th. Beckers, F. Evers en P. Winsemius van Globus, het aan de Universiteit van Tilburg verbonden onderzoeksinstituut voor globalisering en duurzame ontwikkeling.

In het essay, dat gisteren is aangeboden aan minister Dekker van VROM, geven de schrijvers aan hoe in de ruimtelijke ordening kan worden gewerkt aan een kwaliteitsimpuls van het landelijke gebied. Ze staan een integrale ontwikkeling voor van groene natuurfuncties en rode woonfuncties.

Bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties zouden ook veel meer dan nu moeten samenwerken om een gezamenlijk voordeel uit ruimtelijke ontwikkeling te halen in zogeheten win-win-partnerships. “Waarschijnlijk kan alleen in die laatste context een volwaardige rood-en-groen-benadering tot aansprekende resultaten leiden”, meldt het essay.

Om rood-voor-groen-projecten een goede kans van slagen te geven, dient de overheid ook de �krampachtige scheiding� tussen stad en land los te laten. Die scheiding bestaat naar mening van de auteurs nu nog te veel in beleidsnota�s, de indeling in departementen en geldstromen. Maatschappelijke organisaties moeten op hun beurt weer niet te defensief omgaan met de groene ruimte.

Reageer op dit artikel