nieuws

Aanbestedingstraject is aaneenschakeling van keuzen

bouwbreed

amsterdam – Het lijkt allemaal eenvoudig: als er een fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal moet komen, dan houd je een aanbesteding. Je kiest de aanbieding die je het best bevalt en de betreffende aannemer gaat vervolgens monter aan de slag. Helaas is het niet zo simpel. Het aanbestedingstraject voert langs keuzen en beslissingen. Sommige daarvan zijn helemaal niet eenvoudig.

De gemeenteraad van Amsterdam stelde in 1995 de nota van uitgangspunten IJburg eerste fase vast, met daarin de aanleg van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal voor voetgangers en fietsers van de stad naar de nieuwbouwwijk IJburg, en terug natuurlijk.

Vanaf dat moment komt de aanbestedende dienst in beeld. Dat is in dit geval het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Deze dienst zorgt onder meer voor bouwrijp maken van gemeentelijke grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, financieel-economische projectbegeleiding en projectmanagement.

“Wij bouwen zelf niet. Zo nodig laten we slopen, saneren en eilanden aanleggen. Om de nieuwbouwwijk IJburg bereikbaar te krijgen komen er veel bruggen, waaronder brug 2013 over het Amsterdam-Rijnkanaal”, zegt ing. M. Ramaker, hoofd contracten, werken & diensten van OGA. Alle kunstwerken in Amsterdam en dus ook de bruggen krijgen eerst een nummer en als ze klaar zijn pas een naam.

Voor OGA begon het voorbereidingstraject pas echt in 1995. Er moet een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp komen en een bestek met de nodige documentatie daarbij. Dan begint een traject van keuzen maken. “Wijze van aanbesteden: als geheel of in delen. Sommige keuzen zijn niet eenvoudig te doen. Daarom hebben we ons laten bijstaan door ABT adviseurs in Bouwtechniek. Uiteraard is over deze brug door ABT en OGA overleg gevoerd met het projectbureau IJburg.”, zegt Ramaker.

ABT voert voor OGA het projectmanagement uit van alle bruggen voor IJburg in het aanbestedingstraject en bij de feitelijke realisatie van het project door de aannemer. “Wij doen alle second-opinion berekeningen en controles in verband met het ontwerp van Wilkinson Eyre Architects en het werk van Grontmij en Arup, de bureaus die als constructeur optreden. ABT verzorgt ook adviezen over technische en financiële aspecten en doet alle risicoanalyses. We adviseren en controleren voor het OGA”, zegt ing. A.J. Roelofs, senior projectmanager van ABT, als onderdeel van een opsomming die de noodzaak van inschakeling van zijn bureau duidelijk aangeeft.

Een voorbeeld van deze advisering is onder meer geweest het uitvoeren van een windtunnelonderzoek. Constructeur Arup en ook ABT stonden daarop. Arup heeft bij de Millennium Bridge in Londen geen prettige ervaringen gehad met trillingen. Een in Engeland gemaakte maquette is ook in Engeland in een windtunnel getest. Daaruit volgde de noodzaak tot opnemen van drie dempers in de constructie om bewegingen door wind of mensen binnen de normen te houden. “Daarna zijn de hoofdberekeningen akkoord bevonden”, geeft Roelofs aan.

In januari 2002 zijn medewerkers van OGA en ABT voor het eerst bij elkaar gekomen voor het project �hangbrug voor fietsers en voetgangers over het Amsterdam-Rijnkanaal�. Besloten is voor deze brug een Europese aanbesteding te houden. Bij de aankondiging hadden we gebruik kunnen maken van een kortere aanbesteding, omdat er een vooraankondiging was geplaatst (36 in plaats van 52 dagen). De aannemers hebben echter 62 kalenderdagen gekregen. Daar zijn we dus bewust afgeweken. Dat is een keuze geweest. Om ervoor te zorgen dat ze diepgaand konden rekenen”, zegt Ramaker.

Het werk is in één perceel aanbesteed. Daar hebben Roelofs en Ramaker met de hunnen veel overleg over gevoerd. Bij de keuze spelen technische aspecten, maar ook de marktsituatie is van belang. De complexiteit van de constructie met pylonen en afspannen daarvan naar de ankerblokken pleit tegen splitsing. Verder gaat het om een brug die word aangelegd boven de drukste scheepvaartroute van Nederland. Rijkswaterstaat stelt aan de bouw daarom strenge eisen voor wat betreft stremmingen. Ook dat pleit voor uitvoeren van het werk in één perceel. Voor de markt leek het werk als geheel geen probleem te geven.

Vervolgens is bezien of het een prestatiegericht bestek moet worden of een traditioneel RAW-bestek. Voor brug 2013 is gekozen voor een tweedeling in het RAW-bestek. De betonnen onderbouw is in het RAW-bestek beschreven in hoeveelheden, de stalen bovenbouw is in het RAW-bestek prestatiegericht beschreven in Euro-posten. “We verwachten oplossingen van het staalconstructiebedrijf. Wij hebben posten gegeven in prestatie en in geld, het bedrijf mag bezien hoe ze het willen doen binnen de geldende besteksvoorwaarden. Voor de staalbouwwereld een gebruikelijke aanpak dachten wij. We hebben CROW met deze oplossing benaderd en het CROW-keurmerk voor dit bestek gekregen”, aldus Roelofs.

Laagste prijs

Het bestek is in juni 2003 op de markt gebracht. Tot drie keer is een nota van inlichtingen verstuurd. De vragen bleken vooral te gaan over de beschikbaarheid van terreinen in verband met aanvoer van materieel en materiaal. De aanbesteding op 26 september 2003 leverde acht inschrijvingen en één alternatief. Ramaker en Roelofs zijn tevreden over de hoogte van de inschrijvingen. “De markt in 2003 paste op de ramingen. Gelukkig alles naar verwachting”, laten beide heren eenstemmig weten.

Net voor de kerst vorig jaar is het werk gegund aan de aanbieder met de economisch meest voordelige aanbieding gelet op laagste prijs en verrekenprijzen. Dat is de Combinatie Van Hattum en Blankevoort BV Regio Noord/Heerema Zwijndrecht BV/Van Splunder Funderingstechniek BV, die het werk voor een bedrag van ruim 8,7 miljoen euro zal uitvoeren. Er zijn bij de aanbesteding geen vragen geweest over de keuzen die in het voortraject in het bestek zijn gemaakt. “Die vragen verwachten wij bij de uitvoering van het project ook niet”, stelt Ramaker.

De opdracht is pas verstrekt toen alle vergunningen binnen waren. Medio deze maand was het zover. Een eerste vergadering, over de planning, is al geweest. In het bestek staat een bouwtijd van 18 maanden. Begin maart moet de bouw buiten echt beginnen.

Stalen bovenbouw in RAW-bestek prestatiegericht beschreven

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels