nieuws

Scheuring in front van Duitse aannemers

bouwbreed

berlijn ­ Werkgeversorganisaties in vier Duitse deelstaten hebben de landelijke bouw­cao opgezegd. Vakbond IG Bau vreest een jungle en voorspelt kannibalisme onder de kleine en middelgrote bedrijven.

Het terugtreden van de werkgevers betekent een nieuwe klap in het gezicht van de Duitse vakbeweging. Vorige week ging IG Metall genadeloos onderuit in de slag om via stakingen de positie van de Oost­Duitse werknemers te versterken. De steun van de achterban bleek dusdanig broos dat de tot dusverre zo machtige vakbond zich gedwongen zag de acties schielijk en zonder resultaat te beëindigen. De bouw­cao werd eenzijdig opgezegd door de regionale werkgeversorganisaties van het Zentralverband des Deutschen Baugewerbe in Nedersaksen, Hessen, Bremen en Sleeswijk­Holstein. Duitsland bestaat uit een lappendeken van vele tientallen cao­gebieden waarin de sociale partners zelfstandig kunnen besluiten tot collectieve arbeidsvoorwaarden.

Wedstrijd

Doorgaans is het overleg een soortement etappewedstrijd waarin een kernregio het voortouw neemt, waarna streken elders zich zonder veel geharrewar aansluiten. Op die wijze ontstaat een akkoord met landelijke gelding. Partijen in het overleg zijn van werkgeverszijde zowel Deutsche Baugewerbe (namens het midden­ en kleinbedrijf) als de brancheorganisatie van de grote bouwers Deutsche Bauindustrie. De breuk in de vier deelstaten vindt zijn oorsprong in de uiterst moeizaam verlopen cao­onderhandelingen in 2002. De werkgevers slaagden er vorige zomer slechts met kunst en vliegwerk in om de gelederen gesloten te houden. Een aanzienlijke groep bedrijven beoordeelt de cao als wezensvreemd duur gezien de al acht jaar voortdurende bouwcrisis. “De aangekondigde vlucht moet gezien worden in het kader van de door de werkgevers gezochte eindafrekening”, stelt M. Knoche van IG Bau. Volgens de vakbondsman blijkt maar eens weer dat de gelegenheid de dief maakt. Zijn organisatie is niet van plan het spelletje mee te spelen.

Verstandig

“IG Bau blijft er van uitgaan met de centrale werkgeversorganisaties tot verstandige oplossingen te komen”, aldus Knoche. Het laatste wat de zwaar getroffen Duitse bouwsector kan gebruiken, zijn voor hem decentralisatie van de cao­onderhandelingen. “We zullen puur kannibalisme te zien krijgen. Alleen al uit economisch gezichtspunt hebben we een landelijke cao nodig. Zonder centrale afspraken krijgen we aanzienlijke verstoringen van de concurrentie met pijnlijke gevolgen voor vooral de kleine en middelgrote bedrijven”. Deutsche Bauindustrie verwacht dit jaar ­ tegen het decor van het verdwijnen van vijftigduizend arbeidsplaatsen ­ nogmaals 3 procent omzet te verliezen. De brancheorganisatie roept de bondsregering op de sector te ontzien. In plaats van de aangekondigde specifieke maatregelen ­ die voor de bouw zeer nadelig zijn ­ bepleit Bauindustrie een algehele korting van 15 procent op alle subsidies.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels