nieuws

‘Slagkracht middenbedrijf wordt sterk onderschat’

bouwbreed

Vervolg pagina 1 waddinxveen ­ Tot inkeer gekomen ziet oud­topman van Bouwfonds Cees Hakstege grote bedrijven als reuzen op lemen voeten. “Door de grootschaligheid blijken ze gevoeliger voor de conjunctuur en onvoldoende solvabel.

De ondernemingen hebben een hogere kostprijs, zijn star en bovendien afhankelijk van het inhuren van externe specialisten. In de praktijk blijkt het bouwmanagement van het grootbedrijf niet de onderscheidende factor ten opzichte van het midden­ en kleinbedrijf. Ook al brengen de groten dat soms zelfs luidruchtig naar buiten. Het management is afhankelijk van de kwaliteit van de organisatie en het vakmanschap van de mensen. Beide zijn in het middenbedrijf in ruime mate voorhanden.” Hakstege stelt vast dat de grote ondernemingen hun omvang doorgaans niet op eigen kracht maar door overnames bereikt hebben. De grootschaligheid stelde de bedrijven in staat een machtspositie te verwerven bij de opdrachtgevers. “De dominante positie is gesteund door banken, werknemers en vakbonden. Zo hebben de bedrijven de aanbestedingen naar hun hand kunnen zetten. Ze kregen maximale toegang tot de markt en creëerden een wal ten opzichte van de middenbedrijven die van competitie werden uitgesloten. Zonder dat daarbij sprake was van acceptabele prijs­prestatieverhoudingen.” De Hogesnelheidslijn, Betuweroute en Balgwaterkering bewijzen voor Hakstege dat grote samengestelde projecten financieel stevig uit de hand kunnen lopen. “Wat is er nu zo specifiek aan een hogesnelheidslijn? Het project is niets meer dan de som van relatief eenvoudige werken. Als je zo’n karwei opknipt, neemt de beheersbaarheid toe en ben je goedkoper uit.” Ook de argumenten financiering en innovatie kunnen volgens Hakstege geen reden zijn om bij het grootbedrijf aan te kloppen. “Wie zegt door de financiering bij het bedrijfsleven neer te leggen geld te besparen, doet aan volksverlakkerij. De overheid heeft nota bene de status triple A. Als de financiering voor de overheid het argument is, dan zie ik de volgende parlementaire enquête al aankomen. Grote bedrijven zijn ook helemaal niet zo vernieuwend. Integendeel zelfs, met de keuze voor grootschaligheid sla je de innovatie eruit.” ‘Grote bedrijven zijn helemaal niet zo vernieuwend’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels