nieuws

Gelderland beperkt afstand afvoer grond wegprojecten

bouwbreed

arnhem – De provincie Gelderland heeft een overeenkomst ‘Tijdelijke Opslagplaatsen’ gesloten met de Grondbank GMG en de Grondbank Oost-Gelderland (GOG). De overeenkomst behelst de afvoer van grond bij wegwerkzaamheden naar de dichtstbijzijnde Tijdelijke Opslagplaats.

Het gaat om grond die vrijkomt in het kader van de aanleg van infrastructurele werken en bermgrond die vrijkomt bij het onderhoud van wegbermen. De overeenkomst regelt de afvoer en opslag van deze grond naar de dichtstbijzijnde Tijdelijke Opslag-plaats (TOP), waarmee de transportafstanden worden beperkt. Beide grondbanken hebben TOP’s in hun eigen regio, die ook door bedrijven en andere overheden te gebruiken zijn. De grondbanken verzorgen de administratieve afhandeling van de grondtransacties. Ook hebben zij een makelaarsfunctie, zodat grond naar een verwerkingslocatie kan worden vervoerd of bij een tekort juist kan worden aangevoerd. Bovendien zijn deze grondbanken gecertificeerd om onder voorwaarden kleinere partijen grond op te bulken, waardoor kan worden bespaard op bemonste-ringskosten. Op dit moment zijn vijf Tijdelijke Opslagplaatsen beschikbaar. Het is de bedoeling binnen enkele jaren het netwerk van TOP’s in Gelderland zodanig te verdichten dat de transportafstand van grond uit een werk in uitvoering naar een TOP maximaal 25 kilometer bedraagt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels