nieuws

Grote steden hekelen Garantiefonds

bouwbreed

Grote steden hekelen Garantiefonds

amsterdam ­ De wethouders van de vier grote steden hekelen het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing van de woningcorporaties. Het plan zou te vrijblijvend zijn en helpt arme corporaties verder in de schulden. Ze vragen de minister van VROM het heft in handen te nemen. De wethouders vinden het effect van eigen initiatieven van corporaties tot verevening te beperkt. “De sector komt er onderling niet uit: corporaties geven vrijwillig geen geld uit handen en vinden het ook onaantrekkelijk om bij een collega corporatie ‘de hand op te houden”. “Onbegrijpelijk”, oordeelt W. van Leeuwen, voorzitter van Aedes. Hij snapt niets van de brief. Het Garantiefonds is nog niet eens uitgewerkt. Bovendien verrast de toonzetting. De brief is volgens hem doorspekt met wantrouwen en gebrek aan kennis. De wethouders pleiten voor een daadkrachtig systeem vanuit het Rijk voor vermogensverevening. Het Garantiefonds leidt volgens de wethouders niet tot meer investeringen van corporaties, vanwege het vrijblijvende karakter. Bovendien kunnen zwakke corporaties verder in de schulden komen, omdat ze gedreven door de grote opgave in de steden toch onrendabele investeringen blijven doen. Volgens de Aedes­voorzitter willen de wethouders daarmee de macht krijgen over de corporaties, wat zijns inziens nooit zal gebeuren. “Stop met dat verhaal en ga aan het werk”, is zijn advies.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels