nieuws

GWW­sector vraagt uitleg over gunningstop Rijkswaterstaat

bouwbreed

gouda ­ Rijkswaterstaat heeft heel wat uit te leggen. Het opheffen van de gunningstop, afgelopen woensdag, roept veel vragen op over vertraging van projecten en uitstel van onderhoud. Het Grond­, Water­ en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO) wil snel opheldering over de gevolgen van de stop.

De ambtelijke top besloot twee weken geleden tot de gunningstop, toen bleek dat het ministerie 90 procent van de uitgaven voor dit jaar al had vergeven. GWWO vraagt zich af of en waar projecten verschuiven en gaat Rijkswaterstaat om opheldering vragen. Het overlegorgaan vindt het onderhoud te belangrijk om te laten liggen en vraagt om een andere financieringswijze.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat er al min of meer een verschuiving heeft plaatsgevonden door het bevriezen van projecten. Dat gebeurde bij de begroting, waar de aanpak van grote stations (sleutelprojecten) en de spoortunnel bij Delft de klos waren.

Alternatieven

Ook bij de recente reservering van 82 miljoen euro voor achterstallig onderhoud aan het spoor zijn projecten vooruitgeschoven, zoals de stations Tilburg Reeshof en Almere Oostvaarder. De Tweede Kamer heeft echter al aangekondigd op zoek te gaan naar alternatieven voor de financiering van het spooronderhoud.

De afgelopen twee weken heeft het ministerie de administratie op een rij gezet. Nu is besloten de rest van het jaar geen extra investeringen meer te doen, bijvoorbeeld voor het wegwerken van de achterstanden in beheer en onderhoud.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels