nieuws

Bestemmingsplannen Eindhoven verouderd

bouwbreed

eindhoven ­ De gemeente Eindhoven heeft ongeveer zes jaar en ruim 4,5 miljoen euro nodig om 39 bestemmingsplannen te herzien. Actualisering van bijna alle plannen binnen de bebouwde kom is volgens een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad urgent.

De bestemmingsplannen zijn voor een groot deel ouder dan tien jaar of door de rechter buiten werking gesteld, omdat ze te vaag zouden zijn. Als niet op tijd wordt ingegrepen, ontstaat volgens het voorstel een situatie waarbij in grote delen van Eindhoven niet meer mag worden gebouwd.

Daar komt nog bij dat binnen drie tot vier jaar de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht wordt, die bepaalt dat bestemmingsplannen ouder dan tien jaar ‘op slot’ gaan. Het bestemmingsplan biedt dan geen grondslag meer voor bouwvergunningen.

De gemeente werkt op dit moment als noodmaatregel op grote schaal met de artikel 19­procedure, waardoor ook vrij eenvoudige bouwinitiatieven met een proceduretijd van driekwart jaar tot een jaar worden geconfronteerd. Bouwprojecten lopen grote vertragingen op en het leidt tot grote irritatie onder de bevolking, die niet alleen met vertraging, maar ook met hogere kosten worden geconfronteerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels