nieuws

Zuidvleugel overvraagt rijksoverheid

bouwbreed

scheveningen – Het Platform Zuidvleugel moet zijn top-10 van infrastructurele en bouwprojecten inperken om meer kans te maken op rijksgelden.

Dit heeft I. Bakker, directeur-generaal Ruimte van VROM, gisteren gezegd tijdens de Zuidvleugel-conferentie in Scheveningen.

In die top-10 hebben de gemeenten in de regio�s Den Haag, Rotterdam en Leiden, de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland aangegeven welke projecten zij voor 2020 gerealiseerd willen zien, in aanloop naar de presentatie van de Nota Ruimte door het kabinet in februari volgend jaar. Dit zijn onder meer het Haagse CS Kwadrant, Mainportontwikkeling Rotterdam, RandstadRail, de Spoorzone Delft en de Rijn-Gouwelijn in het Groene Hart. “Het is een logische projectenkeuze, maar niet alles kan tegelijkertijd. Sommigen moeten in de tijd vooruit worden geschoven, tenzij er private financiering kan worden gevonden”, aldus Bakker.

�Versterking�

Ook moet de Zuidvleugel naar haar mening in de plannen meer melden over de automobiliteit in de regio. Volgens Bakker komen de plannen van de Zuidvleugel in hoofdlijnen overeen met de uitgangspunten van de Nota Ruimte. “De keuzes voor versterking van het logistieke complex en de kennisinfrastructuur spreken mij aan”, aldus de topambtenaar. Ze doelt daarmee op de ontwikkeling van de A13 als �kennisboulevard�, de plannen voor de Tweede Maasvlakte en de Drechtsteden als �shipping valley� samen met het havengebied Rotterdam.

Verstedelijking

Ook de keuze voor verstedelijking langs de Rijn-Gouwelijn (Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda) en de Stedenbaan (spoorlijn Leiden-Den Haag) passen binnen de plannen van het kabinet. “Infra-structuur stuurt verstedelijking, en niet andersom”, stelt Bakker.

Uitspraken over de toekenning van rijksgelden kon Bakker nog niet doen. De partners in de Zuidvleugel zoeken namelijk nog dekking voor 7,5 miljard euro op een totaalbedrag van 13 miljard. Het Rijk wordt gevraagd nog eens 2,5 miljard bij te dragen, boven op de reeds beschikbaar gestelde 3,3 miljard en de partners in de Zuidvleugel om 1,3 miljard. Marktpartijen worden geacht goed te zijn voor een investering van twee miljoen euro. Voor het resterende bedrag van 3,5 miljard zoekt de Zuidvleugel naar �een gezamenlijke vorm van lastenverdeling�.

Reageer op dit artikel