nieuws

Ziekenhuis Hardenberg wordt overzichtelijker

bouwbreed Premium

hardenberg – Het Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg in Hardenberg wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Opzet is om het vernieuwde ziekenhuis compacter en veel transparanter te maken. De verbouwing annex nieuwbouw gaat 30 miljoen euro kosten en duurt tot en met 2008.

De knelpunten in het huidige ziekenhuis zijn de beperkte ruimte vanwege het stijgende aantal opnames. Verder is de plattegrond een doolhof waarin de gebruikers makkelijk verdwalen en is het beddenhuis totaal verouderd.

Daarom staan een betere oriëntatie en transparantie in de vernieuwbouwplannen centraal. I/A/A Architecten heeft vanaf de entree tot aan de achterkant van het ziekenhuis een centraal atrium ontworpen van waaruit alle afdelingen worden ontsloten. De polikliniek wordt uitgebreid en krijgt een patio, evenals de nieuw te bouwen kliniek annex beddenhuis. “Niet alleen wordt de oriëntatie beter door de aanleg van een centrale as, patiënten en bezoekers houden ook contact met hun omgeving door de binnentuinen”, verklaart project-architect A. Jekel. Het dak van het atrium wordt dichtgemaakt om er geen broeikas van te maken.

Het veelomvattende project wordt in twee fasen gesplitst. De nog niet bepaalde aannemer begint medio volgend jaar. In de eerste fase worden polikliniek en aantal operatiekamers uitgebreid. Aan de rechterzijde van het ziekenhuis komt een nieuwe ambulancepost met stalling- en overnachtingsruimte. Verder wordt de poliklinische operatiekamer heringericht. De eerste fase zal medio 2005 worden afgerond.

De tweede fase behelst nieuwbouw van de kliniek annex beddenhuis. Het huidige beddenhuis wordt omgebouwd tot laboratoriumruimten en kantoren. Tot slot wordt het buitenterrein ingericht; er komen aparte ingangen voor bezoekers en ambulanceverkeer zodat deze elkaar niet meer in de weg zitten. Het bruto vloeroppervlak bedraagt in de nieuwe opzet ongeveer 12.000 vierkante meter.

Het definitief ontwerp is nog niet gemaakt, maar Jekel verwacht dat de opzet in hoofdlijnen niet ingrijpend zal veranderen. “De nieuwbouwvolumes zijn flexibel genoeg om er iets op of bij aan te bouwen, want in de zorg kan de toestand snel veranderen.”

Het streekziekenhuis heeft negenhonderd medewerkers in dienst en bedient een gebied van circa 100.000 inwoners.

Reageer op dit artikel