nieuws

Woonwijk naar prullenbak verwezen

bouwbreed Premium

den haag – De Raad van State heeft het bestemmingsplan dat een nieuwe woonwijk in Barendrecht moet realiseren onlangs afgeschoten. Het plan is in strijd met het Regionaal Structuurplan Midden-IJsselmonde, zo oordeelt het rechtscollege. De uitspraak is een flinke tegenvaller voor gemeente en provincie die het plan voor de bouw van 530 tot 570 woningen […]

den haag – De Raad van State heeft het bestemmingsplan dat een nieuwe woonwijk in Barendrecht moet realiseren onlangs afgeschoten. Het plan is in strijd met het Regionaal Structuurplan Midden-IJsselmonde, zo oordeelt het rechtscollege. De uitspraak is een flinke tegenvaller voor gemeente en provincie die het plan voor de bouw van 530 tot 570 woningen goedkeurden.

De strijdigheid met het regionaal structuurplan kwam aan het licht nadat eerder bij de Raad van State bezwaren tegen het plan waren ingediend. Een bewoner stelde bij de Raad van State aan de orde dat de voorgenomen inrichting en bebouwingsdichtheid van de nieuwe wijk in strijd zijn met het structuurplan.

Na onderzoek is gebleken dat de bezwaarmaker gelijk heeft. Onder meer het feit dat er op een deel van de bestemming niet alleen vrijstaande woningen worden gebouwd, maar ook aaneengesloten eengezinswoningen, twee-onder-een kapwoningen en meergezinswoningen, is in strijd met het regionaal structuurplan.

Nu de Raad van State het bestemmingsplan heeft vernietigd, moet de hele procedure opnieuw worden gedaan. Hiertegen staat opnieuw de mogelijkheid open om bezwaar te maken.

Reageer op dit artikel