nieuws

Van Gemeren richt zich op andere klant

bouwbreed Premium

numansdorp – Klein materieel versterkt de band met de klant en de verkoop ervan draagt nog flink bij aan de omzet. De reden dat Van Gemeren Mechanisatie veel werk maakt van bijvoorbeeld trilplaten, rupskruiwagens en lasers. De leverancier uit Numansdorp bedient het ruime zuidwesten van het land en haalt zon 30 procent van de omzet uit machines voor grondverzet en de rest uit landbouwmaterieel.

Een troef voor 2004 noemt Van Gemeren de nieuwe mobiele graver Robex 140W-7 van Hyundai, de opvolger van de R130 W-3. Aan deze machine valt volgens verkoper bouwmachines D. Filius vooral de verbeterde cabine op die de machinist rondom een ruimer zicht geeft en grotendeels van trillingen vrijwaart. In de machine draait een viercilinder diesel van Cummins met 86 kilowatt. De prijs ligt tussen de 90.000 en 110.000 euro. De praktijk leert dat materieelprijzen elkaar, op een enkele uitschieter naar boven en onder na, niet heel erg veel ontlopen. De leverancier uit Numansdorp is niet gebonden aan een bepaalde fabrikant en hoeft bij de verkoop geen rekening te houden met opgelegde aantallen verkochte machines.

Machinist/eigenaar

Van Gemeren zegt zich vooral op de �andere klant� te richten, veelal kleine bedrijven met vaak niet meer dan tien machines. Om en nabij 30 procent van het klantenbestand bestaat uit machinisten/eigenaars. Kleine en middelgrote ondernemingen stellen volgens Filius geen buitensporige eisen aan bijvoorbeeld de inruilwaarde van machines die aan vervanging toe zijn en tonen waardering voor de inzet van de verkoper. Dat laatste draagt naar zijn mening bij aan het onderlinge vertrouwen waarmee de klant zich verzekert weet van een reële prijs en een adequate dienstverlening en de leverancier de inspanningen beloond ziet met een steviger marktpositie. Een goed gesorteerde voorraad klein materieel versterkt die positie in de visie van Van Gemeren nog meer.

Zo�n 85 procent van het ingeruilde materieel vindt z�n weg naar een eindgebruiker en de resterende minder courante machines komen bij de handel terecht. Voor klanten die (nog) niet willen kopen sluit Van Gemeren alleen financiële en geen operationele leasecontracten af. In die constructie neemt de leasemaatschappij het risico over. Filius ziet vooral de interesse toenemen voor de lease van vooral jonge gebruikte machines van maximaal zes jaar oud. Ook de verhuur van grondverzetmachines neemt toe. Van Gemeren verhuurt alleen aan vaste klanten materieel. Die moeten dan zelf zorgdragen voor het onderhoud en de verzekering. Het huurpark is evenwel beperkt en bestaat uit ingeruilde machines.

Ook al floreert de handel in grondverzetmachines onder de huidige economische toestand niet zo erg, Van Gemeren zegt nog wel een monteur te kunnen gebruiken voor het grote materieel. Momenteel onderhouden twee monteurs de grote machines. Een derde laat zich moeilijk vinden. Veel monteurs blijken de voorkeur te geven aan grote leveranciers van geavanceerd materieel, anderen kiezen liever voor de �boerensmid�. Van Gemeren streeft ernaar elke klant een �eigen� monteur te geven. Die leert het materieel goed kennen en kan zo het meest adequaat werken. Het bedrijf laat jaarlijks twee of drie stagelopers onder begeleiding kleine reparaties en afstellingen doen en laat ze met een storingsmonteur meegaan. Op die manier hoopt Van Gemeren het personeelsbestand op peil te houden.

Als wederverkoper bedient de leverancier het gebied tussen Rotterdam en de Westerschelde en tussen de Noordzeekust en Gorinchem/Tilburg. Dat gebeurt vanuit Numansdorp. Een deel van de achttien medewerkers woont verspreid in dit rayon.

Reageer op dit artikel