nieuws

Urk zoekt alternatief voor oude zeewering

bouwbreed Premium

urk – De zeewering in Urk moet behouden blijven, vindt geschiedenisleraar Tiemen Roos. Hij startte de actie Red de Urker zeewering om bezwaar te maken tegen de plannen van Rijkswaterstaat om de historische zeewering op de schop te nemen. Zijn actie lijkt succes te hebben want Waterschap Zuiderzeeland dat eigenaar is van de zeewering, heeft besloten de plannen nog eens nauwkeurig onder de loep te nemen.

“Alle Flevolandse dijken moeten voldoen aan de nieuwe 1 op 4000-norm”, legt Roos uit. “Dat betekent dat de dijken bestand moeten zijn tegen een zeer zware storm die gemiddeld één keer in de vierduizend jaar voorkomt. Om aan de norm te voldoen worden de dijken versterkt en in sommige gevallen opgehoogd. De meeste dijken voldoen nu aan de norm, alleen de bijzondere locaties nog niet.” Eén van die bijzondere locaties is de zeewering in Urk, die nog uit de eilandperiode stamt. De Urker kust is een natuurlijke keileembult, een restant uit de ijstijd. Sinds de zeventiende eeuw is die bekleed met basalt en Noorse steen.

“Het oudste gedeelte van die bekleding stamt uit het jaar 1662 en zou daarom een monumentale status moeten krijgen”, vindt Roos. “Volgens de huidige plannen wordt de bekleding inclusief de onderlaag helemaal afgebroken en komt er een nieuwe, strakke zeewering voor in de plaats met het aanzien van een polderdijk. Hiermee gaat letterlijk een tastbare herinnering aan drie eeuwen strijd tegen de zee verloren.

Toen de plannen ter inzage kwamen te liggen, trok Roos dan ook meteen aan de bel. Hij zocht publiciteit met een ingezonden brief in de plaatselijke krant. Daarop kreeg hij meer dan zestig reacties van inwoners van Urk die zijn mening deelden. Naar aanleiding van de bezwaren vanuit de bevolking is Rijkswaterstaat een onderzoek gestart naar alternatieven waarbij de oude zeewering kan blijven

Een mogelijk alternatief is volgens Tiemen de plaatsing van een golfbreker een paar honderd meter vanuit de kust. “Ook het plaatsen van een damwand in de keileembult is misschien een optie.” Het opnieuw opbouwen van de zeewering met gedeeltelijk hergebruik van het huidige materiaal ziet de geschiedenisleraar niet zitten. “Je kunt het Paleis op de Dam ook wel opnieuw opbouwen met rode baksteen. Vanaf een afstand ziet het gebouw er dan hetzelfde uit maar het monument is vernield.”

Op 14 januari worden de plannen besproken in een commissievergadering van de gemeente Urk. Rijkswaterstaat maakt dan ook de resultaten van het onderzoek naar alternatieven bekend. Ook Roos wil bij de vergadering aanwezig zijn om zijn verhaal te doen.

�Alle Flevolandse dijken moeten voldoen aan

de nieuwe 1 op 4000-norm�

Reageer op dit artikel