nieuws

Subsidie isolatie

bouwbreed Premium

Het artikel �Bezuinigingen funest voor isolatiesector�, Cobouw 25 november 2003 (nummer 219), blijkt nog even voorbarig. Anders dan velen (inclusief Cobouw) – ik schrijf 26 november jongstleden – hadden verwacht, heeft de Tweede kamer nog niet gestemd. Er is ten minste één regeringspartij die gevoelig is gebleken voor de volgende argumenten. Als de regering in […]

Het artikel �Bezuinigingen funest voor isolatiesector�, Cobouw 25 november 2003 (nummer 219), blijkt nog even voorbarig.

Anders dan velen (inclusief Cobouw) – ik schrijf 26 november jongstleden – hadden verwacht, heeft de Tweede kamer nog niet gestemd.

Er is ten minste één regeringspartij die gevoelig is gebleken voor de volgende argumenten. Als de regering in het parlement vaststelt dat klimaatverandering niet meer te voorkomen is, dan mag je verwachten dat de overheid alle instrumenten uit de kast haalt om erger te voorkomen en niet het belangrijkste instrument over boord gooit zonder zelfs maar naar de gevolgen te kijken. Het versneld en goed isoleren van de bestaande woningvoorraad blijkt één van de meest succesvolle instrumenten bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Ondanks een groei van de bevolking met 9 procent en een toename van het aantal woningen met 21procent is het totaal in de woningvoorraad gebruikte energie sinds 1990 afgenomen met 4 procent. Wanneer we bedenken dat elektriciteitsverbruik (deel uit makend van het totaal) met 30 procent is gestegen dan wordt duidelijk welke dempend effect het na-isoleren van de bestaande woning voorraad heeft gehad. Hiermee toont Nederland internationaal aan dat een hoogontwikkelde samenleving kan groeien en profiteren van meer luxe en toch bij het wonen de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.

Omdat in het referentie jaar 1990 Nederland het instrument stimuleren woningisolatie opnieuw heeft ingezet, kan de huidige regering in het parlement tevreden vaststellen dat het halen van de Kyoto- afspraken voor ons land een makkie is.

Tegelijkertijd zet de regering zonder enig onderzoek dit succesvolle instrument bij het grof vuil, terwijl het ministerie VROM op 1 januari 2003 nog heeft laten zien dat het instrument verder te verfijnen is. De minimale isolatiewaarde waarvoor premie wordt verstrekt, is verhoogd van 1,3 naar 2,5 terwijl de premiebedragen zijn verlaagd. Het gevolg: er is zeker niet minder maar wel veel beter geïsoleerd. Een verdere verfijning van het instrument was zeker mogelijk geweest en werd door de sector ook verwacht.

In dit licht is het niet te begrijpen dat de regering dit succesvolle instrument over boord zet zonder zelfs maar nagedacht te hebben over de gevolgen. Hiermee maakt de regering vanuit histories en internationaal perspectief een enorme vergissing.

Internationaal ontneemt het Nederland de kans om zich tijdens het komende voorzitterschap van de EU op milieugebied te profileren en het eigen succes op dit terrein te exporteren.

Historisch gezien, breekt de regering de belofte die 14 jaar geleden bij de herinvoering van de stimuleringsmaatregelen voor het isoleren van de bestaande woningvoorraad is gedaan: jullie hoeven niet bang te zijn nog eens door niet-doordachte bezuinigingen aan de kant te worden gezet. Enerzijds is de motivatie nu (anders dan de eerste keer) het terugdringen van het broeikaseffect en dit zal niet meer van de politieke agenda verdwijnen.

Anderzijds gaan we nu een speciale belasting heffen op het energieverbruik waarmee we de subsidies zullen financieren, zodat er altijd geld voor is. In 2004 zal deze belasting 2,248 miljard euro opbrengen maar voor woningisolatie is geen geld. Er is wel geld om in het buitenland �credits� te kopen om de besparingen die we hier laten liggen te compenseren.

Ton Willemsen

Directeur TONZON BV en secretaris van de Stichting Vloer-isolatie in Enschede

Reageer op dit artikel