nieuws

Sobere uitvoering Amsterdam-Zuid

bouwbreed

Het CPB onderzocht in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de twee varianten voor de Zuidas. Beide varianten laten namelijk een negatief kosten-batensaldo zien. Van het Dok-alternatief, dat de voorkeur geniet van het Rijk en de gemeente Amsterdam komt het negatieve saldo uit op 0,6 miljard euro. Het Dijk-alternatief kent een negatief saldo van 0,9 miljard euro.

In de Dok-variant worden de A10-Zuid en de spoorlijn die nu het gebied doorsnijden, ondergronds aangelegd. Voorts wordt hier de spoorcapaciteit voor de komst van de hsl en de aanleg van de Noord-Zuidlijn sterk uitgebreid.

Bovengronds is dan ruimte voor 2,1 miljoen vierkante meter aan vloeroppervlakte voor kantoren, woningen en andere voorzieningen. De Dijk-variant plaatst de snelweg, spoorweg en nieuwe sporen op een verbreed dijklichaam. Voor onder meer kantoren en woningen is hier 0,7 vierkante meter ingeruimd.

Volgens het CPB moet het voor de Zuidas “vanwege de unieke ligging mogelijk zijn een positief resultaat te realiseren”. Het planbureau stelt dan ook voor de spoorcapaciteit minder fors uit te breiden en het bouwprogramma voor de kantoren bescheidener van opzet te maken.

De gemeente Amsterdam werd gisteren onaangenaam verrast door de CPB-analyse. Wethouder D. Stadig van ruimtelijke ordening geeft morgen uitleg over de gevolgen van het onderzoek. Verkeer en Waterstaat onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

Amsterdam Zuidas, één van de zes Nieuwe Steutelprojecten (NSP�s), wordt over het algemeen gezien als een toplocatie voor binnenlandse en buitenlandse kantoren. De laatste jaren wordt er al flink gebouwd. In de eerder deze week verschenen voortgangsrapportage over de NSP�s werd gesteld dat de haalbaarheid van het Dok-model mede afhangt van private financiering.

Reageer op dit artikel