nieuws

Ruimtelijk beleid loopt achter feiten aan

bouwbreed Premium

den haag – Het ruimtelijk beleid is te veel gebaseerd op oude begrippen als gezin en loopt daarmee achter de feiten aan. Dat leidt tot overschatting van de ruimtebehoefte en onnodige uitgaven aan dure grond. Zo wordt de Zuidplaspolder een woningbouwlocatie, terwijl onzeker is of mensen daar gaan wonen.

Deze kritische geluiden presenteerde het Ruimtelijk Planbureau gisteren in het rapport �De ongekende ruimte verkend�. Het planbureau verwacht dat tot 2020 een miljoen woningen moeten worden gebouwd om het toenemend aantal huishoudens te huisvesten. Volgens W. Derksen, directeur van het planbureau, gaat �Den Haag� nog te veel uit van gezinnen met vader, moeder en twee kinderen. “Het gevolg daarvan is dat de werkelijkheid van bestuurders wegdrijft van de werkelijkheid van de samenleving”, aldus Derksen. Hij wijst daarbij op de beslissing tot het volbouwen van de Zuidplaspolder, in de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda. “Ik heb nog geen enquête gezien die erop wijst dat mensen in dat putje van Nederland willen wonen”, aldus Derksen. Hij herinnert daarbij ook aan de Vinex-wijken die zouden voldoen aan de wens van de burger om groen te wonen. Uiteindelijk is er weinig groen over en zijn de grondprijzen daar onder meer door speculatie flink gestegen, wat de overheid veel geld heeft gekost.

Bij de woningbehoefte van 2020 verdubbelt het totale oppervlak voor wonen van 17 procent naar 38 procent. De oplossing is volgens het planbureau het combineren van de functie wonen met bijvoorbeeld werken, water of natuur. De keuze hiervoor zou moeten worden overgelaten aan de samenleving en niet vanuit Den Haag moeten worden opgelegd. Het ruimtelijk beleid van minister Dekker (VROM) lijkt daarbij aan te sluiten tot tevredenheid van Derksen.

Oud-minister van VROM, P. Winsemius, ageerde bij de presentatie van het rapport tegen een zinsnede over de heersende mening dat rood slecht is en groen goed. “Rood is economisch sterker. Een groene bestemming levert 30.000 euro op per hectare, een rode 500.000 euro”, aldus Winsemius. Hij is het eens met de stelling dat beleid meer moet aansluiten bij de wensen, maar het Rijk moet wel een visie hebben. “Anders krijg je te veel lintbebouwing en die is vaak lelijk”.

De oud-bewindsman wees ook nog op de snellere samenleving. Die vergt ook kortere procedures in de ruimtelijke ordening. “Niemand denkt nog vier jaar vooruit”, aldus Winsemius.

Reageer op dit artikel