nieuws

Proef met gecertificeerde toetsing van bouwplannen

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van VROM is vorige week gestart met een praktijkproef voor het gecertificeerd toetsen van het Bouwbesluit. Er zijn 25 deelnemers geselecteerd. Een geslaagde proef betekent waarschijnlijk dat gecertificeerde organisaties aanvragen voor bouwvergunningen aan het Bouwbesluit gaan toetsen.

De aanvrager van de bouwvergunning kan zodoende kosten besparen op de gemeentelijke leges. De behandeltermijn van de vergunningsaanvraag wordt nu korter en de gemeentelijke diensten Bouw- en Woningtoezicht worden ontlast.

Ruim 150 organisaties en gemeenten hebben zich na een oproep van het ministerie aangemeld als mogelijke deelnemer aan de proef. Daaruit zijn vijf gemeenten en twintig �toetsbureaus� geselecteerd. Ieder van deze deelnemers gaat een achttal bouwplannen toetsen. Daaruit moet bovendien blijken of de ontwikkelde beoordelingsrichtlijn in de praktijk goed werkbaar is.

Vervolgens bekijkt het ministerie wat mogelijk de gevolgen zijn wanneer deze certificeringsregeling een wettelijke basis krijgt. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om vrijwillige certificatie en niet om een verplichting alle bouwplannen op deze manier te toetsen. Met een wettelijke basis voor certificering krijgt de bouwaanvrager de keuze om zijn bouwplan door een certificaathouder of door de gemeente te laten toetsen. Eind 2004 loopt de proef af en gaat het ministerie bekijken of het succesvol genoeg is om er een wet van te maken.

Reageer op dit artikel