nieuws

Prijsafspraken isolatie huizen Schiphol

bouwbreed Premium

den haag – Prijsafspraken over de isolatie van huizen rond Schiphol maken het project een derde duurder dan nodig. Opdrachtgever Progis, onderdeel van Rijkswaterstaat, heeft volgens de luchthaven niet marktconforme opdrachten verstrekt aan BAM, Dura Vermeer en Heddes. De kosten voor de isolatie van 7049 huizen zijn inmiddels opgelopen tot 862 miljoen euro.

De luchtvaartsector is niet van plan voor de meerkosten op te draaien en heeft een brandbrief naar het parlement gestuurd. Directeur G. Cerfontaine verwijst daarin naar het rapport kostenonderzoek Project Geluidsisolatie Schiphol fase II dat is opgesteld in opdracht van het ministerie.

Daaruit blijkt dat het aantal te isoleren woningen is afgenomen van ruim 21.000 naar ruim 7000, maar de kosten zijn gestegen van ruim 180 miljoen euro in 1995 naar 862 miljoen euro nu. De isolatiekosten per woning zijn daardoor enorm opgelopen. Een andere belangrijke conclusie is dat de uitgevoerde isolatiewerkzaamheden in veel gevallen niet voldoen aan de kwalitatief gestelde eisen, waardoor de bewoners nog steeds kampen met geluidsoverlast.

Bovendien zijn huizen geïsoleerd die helemaal niet binnen de geluidszones vallen en is het werkelijke aantal aangepakte woningen veel lager dan gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Verder is sprake van een administratieve janboel en blijken planningen “telkenmale niet te worden gehaald en onvoldoende bewaakt”.

Mismanagement

Directeur G. Cerfontaine beschuldigt opdrachtgever Progis en daarmee indirect Rijkswaterstaat dan ook van mismanagement. Schiphol en KLM zijn dan ook niet van plan de rekening van 771 miljoen euro, die het ministerie presenteert, te betalen.

De luchtvaartsector houdt vast aan het eerder overeengekomen bedrag van maximaal 516 miljoen euro. Ze vindt dat het Rijk moet opdraaien voor de extra kosten.

Daarnaast waarschuwt de bewindsvrouw de Tweede Kamer dat het ministerie ook de kosten voor de nog te slopen huizen en schadeclaims in de schoenen wil schuiven. “Ook dat is zo niet afgesproken”, aldus woordvoerder De Bie van Schiphol. Het ministerie weigert elk commentaar totdat de Algemene Rekenkamer haar rapport komende zomer heeft afgerond.

Bestekseisen

Omdat voor de isolatie prijsafspraken zijn gemaakt tussen aannemers en opdrachtgever Progis valt de rekening gemiddeld een derde hoger uit dan de bedoeling. Het blijft onduidelijk in hoeverre sprake is van meerwerk of bijgestelde bestekseisen.

Vast staat dat Justitie in oktober een onderzoek is begonnen naar fraude door de verantwoordelijke ambtenaren, die mogelijk ten onrechte hebben ingestemd met tussentijdse prijsverhogingen. De betrokken aannemers zijn wegens de kerstvakantie gesloten of onthouden zich van commentaar.

Woordvoerder P. Vonk van Dura Vermeer: “De prijzen voor de woningen zijn een open boek en volledig bekend bij de opdrachtgever. De discussie is tussen de overheid en Schiphol en daar gaan wij niet tussen zitten”.

Reageer op dit artikel