nieuws

Parlement wil wél geld voor spoortunnel Delft

bouwbreed Premium

den haag/delft – Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Peijs voor 2010 geld reserveert voor de aanleg van een spoortunnel in Delft.

Peijs waarschuwde de Kamer dat in dat geval al wel een fors beroep wordt gedaan op de vrij beschikbare ruimte in het MIT voor na 2010.

Hoeveel geld de Kamer eraan wil besteden, was gistermiddag bij het ter perse gaan van deze krant nog niet duidelijk. CDA, VVD en PvdA hebben zich wel nadrukkelijk voorstander getoond van een pps-constructie.

De fracties vinden dat de minister niet eenvoudigweg een streep kan halen door de plannen van de spoortunnel. Ze menen dat de huidige situatie met 350 treinen per dag dwars door het centrum hoe dan ook zo snel mogelijk moet worden aangepakt.

De provincie Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden en de gemeente Delft hebben vorige week twee varianten met de minister besproken om het geld voor de spoortunnel wel voor 2010 op tafel te krijgen. Volgens de eerste, zogeheten huur-koopvariant betaalt het Rijk vanaf 2012 gedurende 25 jaar jaarlijks 33 miljoen euro voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de tunnel. De tweede variant betreft een harde toezegging van de minister om in het MIT van 2010 405 miljoen te reserveren, waarbij marktpartijen zorgen voor de voorfinanciering.

Reageer op dit artikel