nieuws

Nieuw hart voor deelgemeente IJsselmonde

bouwbreed Premium

ROTTERDAM – De Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde krijgt een nieuw hart. Rond het huidige winkelcentrum Keizerswaard staat in de periode van 2005 tot 2009 een fors bouwprogramma op stapel dat meer eenheid aan het huidige stadsgebied moet geven.

“Het huidige centrum is onvoldoende herkenbaar”, aldus P. Theunissen (OntwikkelingsBedrijf Rotterdam). “Ingrepen moeten leiden tot een duidelijker identiteit, een betere stedenbouwkundige structuur en een levendiger centrum.”

Dat laatste gebeurt door toevoeging van woningen en publieksfuncties. Het masterplan dat ter visie is gelegd, behelst de bouw van ongeveer 340 middeldure tot dure koopwoningen. Aan de noordzijde van het winkelcentrum is een toren van 80 meter voorzien, aan de zuidzijde twee woontorens van 50 en 60 meter. Het winkelcentrum zelf wordt uitgebreid. Projectontwikkelaar Van der Looy Projectmanagement wil 7000 vierkante meter winkeloppervlak toevoegen aan het bestaande, goed lopende centrum. Door verbinden van de noord- en de zuidpassage ontstaat een overdekt loopcircuit.

Middenin het plan is een plein voorzien van 60 bij 60 meter. Dicht ernaast komt een ov-station, waar de TramPlus gaat stoppen. Veel van de 16.000 vierkante meter kantoren die in het plan zijn voorzien, verrijst in dit deel. De nieuwe kantoorruimte moet onder meer onderdak bieden aan een deelgemeentekantoor, een nieuw cultureel centrum met theaterzaal en een bibliotheek. Totale kosten van het centrum zijn geraamd op 150 miljoen euro.

De plannen behelzen ook de realisatie van 1032 nieuwe parkeerplaatsen. Die worden voor het overgrote deel gerealiseerd door nieuwe parkeerdekken te bouwen boven de winkels. Een derde parkeervoorziening moet komen onder de kantoren.

De verwachting is dat de bouw van de eerste fase – de noordzijde – kan beginnen in 2005.

De 340 woningen in het centrumplan zijn onderdeel van drieduizend nieuwe woningen die in de komende tien jaar in IJsselmonde worden gebouwd. In september van dit jaar startte de sloop van flats in de buurt Groenhagen/Tuinhoven en ook een aantal verzorgingsflats staat op de nominatie om te worden gesloopt. Op korte termijn verrijzen op de slooplocaties en enkele braakliggende kavels grondgebonden woningen, ouderenwoningen en appartementencomplexen.

Reageer op dit artikel