nieuws

Minister maakt regeling voor verrekening planschade

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) komt op korte termijn met een regeling om planschade te verrekenen. De bewindsvrouw volgt hiermee dringende wensen van NVB, Neprom en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Gemeenten en projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers kunnen afspraken maken over gehele of gedeeltelijke afwenteling van planschadekosten. Deze kunnen ontstaan bij wijziging van een bestemmingsplan. Als daardoor de waarde van onroerend goed van anderen daalt, kan op grond van de huidige Wet ruimtelijke ordening schade worden geclaimd.

In mei heeft de Hoge Raad uitgesproken in een zaak die in Nunspeet speelde, dat gemeenten die schade niet kunnen verhalen op een projectontwikkelaar of bouwer. Ook overeenkomsten tussen gemeenten en marktpartijen om die schade wel geheel of gedeeltelijk te verrekenen, werden door de Hoge Raad naar de prullenbak verwezen.

De vereniging van projectontwikkelaars en bouwondernemers NVB toonde zich destijds niet blij met die uitspraak. Directeur F. Nuss vreesde dat die zou leiden tot nog meer vertraging bij het maken van plannen.

In een brandbrief aan minister Dekker, gesteund door Neprom en VNG, stelde de NVB toen voor verrekening op basis van een overeenkomst tussen gemeenten en marktpartijen expliciet als mogelijkheid in de wet op te nemen.

�Eigen bijdrage�

Daarnaast pleitte de NVB voor beperking van de planschade door onder meer invoering van een “eigen bijdrage”. Als de schade minder dan 10 procent van de waarde van het onroerend goed zou zijn, zou er geen claim kunnen worden ingediend. Ook wilde de NVB een beperkte termijn waarbinnen schadeclaims kunnen worden ingediend.

Minister Dekker regelt nu alleen de verdeling van de planschade. Zij wil niet het risico lopen dat de twee andere punten van de NVB tot onnodige vertraging aanleiding geven. Dat dreigt omdat die politiek niet onomstreden zijn.

Reageer op dit artikel