nieuws

Miljarden nodig voor energieinfrastructuur in EU

bouwbreed Premium

brussel – De komende vijftien jaar zal er voor 250 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in energiecentrales. Daarnaast moeten capaciteit tussen hoogspanningsnetwerken sterk worden uitgebreid. Het zijn twee voorstellen van de Europese Commissie om de liberalisering van de energiemarkt te helpen.

De liberalisering van de energiemarkt roept in de diverse EU-landen hoe langer meer twijfels op. De meeste landen zijn inmiddels al verder dan de Europese Unie had gevraagd, maar de ervaringen zijn niet onverdeeld gunstig. Een belangrijk doel, lagere energieprijzen, bijvoorbeeld is nog niet gehaald.

Gedeeltelijk heeft dit te maken met het feit dat in een aantal landen sprake is van een monopolist-aanbieder. In Frankrijk is dat EDF dat 92 procent van de markt in handen heeft. In België heeft Electrabel een marktaandeel van 89 procent.

Gedeeltelijk ook is dit te wijten aan hetzelfde effect dat het openbaar vervoer heeft getroffen. Toen de NS te horen kreeg dat er concurrentie op het spoor zou komen, zijn de investeringen in nieuw materieel op een laag pitje gegaan. Waarom zou het bedrijf immers investeren als het niet weet of het materieel ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Consolidatie

Zo is het ook in de energiesector. De liberalisering zou moeten leiden tot lagere prijzen. Dan kijkt men wel uit met grote investeringen. Ook zou die volgens kenners leiden tot consolidatie in de sector, hetgeen ook is gebeurd. Ook dat heeft een rem op de investeringen gezet.

In een ontwerprichtlijn schrijft verantwoordelijk commissaris Loyola de Palacio dat de lidstaten snel maatregelen moeten nemen om investeringen in infrastructuur en elektriciteitsopwekking te stimuleren. Als dat niet gebeurt, zo vreest zij, zal er niet worden geprofiteerd van lagere energieprijzen, zullen er meer stroomstoringen optreden en zal de economie schade oplopen.

Wat de infrastructuur betreft gaat het vooral om vergroting van de interconnectiecapaciteit tussen de hoogspanningsnetwerken. Daarmee kunnen im- en export toenemen, daarmee de concurrentie en dat is goed voor een lagere prijs.

De commissie is daarnaast bang voor een gebrek aan opwekkingscapaciteit in de toekomst. Om aan de verwachte vraag te voldoen moeten nog heel veel centrales worden gebouwd hetgeen de komende vijftien jaar een investering van 250 miljard euro zal vergen. Zonder die investeringen wordt energie een schaars goed met een hoge prijs.

In Nederland heeft de politiek ook al zijn zorgen geuit over de liberalisering van de energiemarkt. Dit heeft tot nu toe onder meer geleid tot een voorzichtige aanzet tot een hernieuwde atoomenergiediscussie.

Reageer op dit artikel