nieuws

Masterplan Witteveen+Bos voor vaarwegen Servië

bouwbreed Premium

deventer – Witteveen+Bos werpt zich op de wederopbouw van de vaarwegen in Servië. Een groep bedrijven onder leiding van het Deventer ingenieursbureau stelt een masterplan op voor de herstelwerkzaamheden in het door oorlog getroffen Balkanland.

Servië beschikt over een uitgebreid netwerk van 1600 kilometer aan waterwegen. De hoofdaders vormen de rivieren Donau, Tsza en Sava. Tot 1990 werd over de vaarwegen jaarlijks 15 miljoen ton goederen vervoerd. Het transport bestond vooral uit vloeistoffen en bulkgoederen.

Witteveen+Bos ziet zich voor de taak in kaart te brengen hoe de scheepvaart weer een belangrijke rol kan spelen in de Servische economie. Door de burgeroorlog, de internationale sancties en het uitblijven van investeringen is het transport over water nog maar een fractie van voor de Balkancrises.

Volgens projectleider H. Nieboer, specialist natte infra bij Witteveen+Bos, vallen de werkzaamheden in Servië te verdelen in drie segmenten. “Eerste taak is te onderzoeken hoe de binnenvaart op een hoger peil te krijgen. Gelijktijdig kijken we naar specifieke knelpunten die om een acute oplossing vragen, bijvoorbeeld de verwoestingen ten gevolge van de bombardementen. Het derde punt is om Servië een plaats te geven in het Donau-overleg”.

Internationaal paria Servië viel afgelopen jaren buiten de boot bij de vergaderingen van de Donaucommissie.

“Ons karwei in Servië is beslist heel spannend”, aldus projectleider Nieboer. “We openen een eigen kantoor. Minstens een van onze mensen zal permanent in Servië aanwezig zijn. Anderen worden voor enkele maanden uitgezonden. Een bijzonderheid is dat we te maken krijgen met het opruimen van onontplofte munitie.”

Witteveen+Bos werkt in Servië samen met de Nederlandse bedrijven Maritime Simulator Rotterdam, Port and Maritime Consults en Dynamar. Ook van de partij zijn het Deense Hydraulic Institute en het Servische adviesbureau Hydroinzenjering.

Opdrachtgever voor de plannenmakerij van Witteveen+Bos is de Servische regering. Het Europese Agentschap voor de Wederopbouw verleende financiële steun aan de door de Deventenaren gewonnen internationale aanbesteding. De Deventer ingenieurs denken voor de uitvoering van hun opdracht minstens twee jaar nodig te hebben. Op schrift komen zowel marktanalyses als voorstellen tot concreet infrastructurele verbeteringen, zoals het aanleg van terminals.

Reageer op dit artikel