nieuws

Mammoet bouwt grootste windpark

bouwbreed

arklow – Met behulp van de Jumping Jack plaatste Mammoet Van Oord de eerste zeven windturbines met een vermogen van 3,6 megawatt (MW) per stuk voor het Ierse bedrijf Airtricity. Het betreft de eerste fase in de bouw van het offshore windmolenpark Arklow Bank in de Ierse zee.

Het turbinepark is gesitueerd op een zandbank van 27 kilometer lang, ongeveer 10 kilometer uit de kust ter hoogte van de stad Arklow in de Ierse zee. Tweehonderd windturbines met een totaal vermogen van 520 MW zullen deel uitmaken van de Arklow Bank, het grootste windmolenpark ter wereld.

De windturbines van GE hebben een rotordiameter van 120 meter, een hoogte van voet tot top rotorblad van 160 meter en een compleet gewicht van 290 ton. Zij behoren tot de grootste in hun soort met een capaciteit van 3,6 MW per stuk. De zeven eerste windmolens genereren ongeveer 25 MW, volgens opgave van Airtricity voldoende voor de elektriciteitsvoorziening van 16.000 huishoudens.

Voor de fundering van de turbines waren drie varianten mogelijk maar gekozen is voor een monopalenfundering. Hiervoor heeft het Nederlandse bedrijf Mammoet Van Oord met behulp van de Jumping Jack stalen palen 30 meter diep in de Arklow zandbank gedrild. De funderingspalen hebben een diameter van 6 meter en zijn tussen de 40 en 80 millimeter dik. De Jumping Jack is een soort hefeiland of �Jack Up Installation Barge� waarmee het bedrijf in staat is op zee de funderingen van windturbines te maken en molens op te bouwen.

Het windmolenpark zal met een totale capaciteit van 500 MW in staat zijn ongeveer 500.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Volgens Airticity geeft dit een vermindering van 1,4 miljoen ton uitstoot van kooldioxide, gelijk aan de uitstoot van 335.000 auto�s per jaar.

Met het windmolenpark levert Ierland een substantiële bijdrage aan de Europese eis voor 2010 te komen tot een elektriciteitsproductie waarvan 21 procent met behulp van duurzame energie wordt bereikt en de verplichtingen als overeengekomen in Kyoto.

Voor een offshore windpark is gekozen vanwege hogere windsnelheden en minder turbulentie op open zee. Weliswaar zijn hogere kosten te verwachten als gevolg van de hogere eisen voor de constructie van een turbine op open zee, maar volgens Airtricity is de ontwikkeling van turbines met een groot vermogen dusdanig dat een offshore windpark op dit moment commercieel verantwoord is.

Airtricity onderzocht de geotechnische eigenschappen van de zandbank die uitwezen dat de bank stabiel en draagkrachtig genoeg is voor de ontwikkeling van een windpark. Een geofysisch onderzoek gaf uitsluitsel over diepte van de zandbank op de locaties van geplande windturbines, kennis over eventuele obstakels en de mogelijkheid voor het leggen van kabels.

Mammoet Van Oord had voor de bouw van de eerste fase negen weken nodig.

Reageer op dit artikel